Zielone Przedmieście daje nadzieje!

Gabinet Zielone Przemieście powstał z myślą o zapewnieniu jak najszerszego dostępu do usług psychologicznych, terapeutycznych, logopedycznych blisko Twojego domu.  Chcemy być jak najbliżej osób, które borykają się z różnego rodzaju trudnościami i problemami. Chcemy zaoferować pomoc zarówno tym najmłodszym – w wieku przedszkolnym i ich rodzicom, jak i wszystkim osobom dorosłym. W każdym okresie życia mogą nas spotkać różne trudności. Chcemy pomóc odzyskać ster nad życiem i przywrócić nadzieje!

 W naszej ofercie znajdą Państwo:

Terapia indywidualna

Psycholog dziecięcy Kraków

Logopeda Kraków

Psychoterapia uzależnień i współuzależnień

Psychoterapia młodzieży Kraków

Psychotherapy in English

Psychoterapia grupowa dla dorosłych

Psychoterapia DDA/DDD

Logopeda dziecięcy Kraków

Psychoterapie online

Terapia grupowa dla nastolatków

Robert Dudek

Moją pasją jest przywracanie ludziom nadziei i steru nad ich życiem. Jest pokazywanie jak sposób, w jaki myślimy, wpływa na nasze emocje i zachowania oraz, co najważniejsze, że mamy wpływ na to, co się z nami dzieje i nie musimy dalej cierpieć, 

Rozumiem, co to znaczy że coś się z Tobą dzieje, ale nie wiesz, co, że masz dość emocji, które przeżywasz i które Cię wykańczają. Męczy Cię twoje zachowanie, które nieskutecznie próbujesz zmienić. Prześladują Cię doświadczenia z przeszłości.

Musisz czuć się zniechęcony, zmęczony, nie wierzysz, że coś może się zmienić. Nie chcesz tak dłużej, ale nie wiesz jak to zrobić. Z wykształcenia i powołania jestem psychologiem, psychoterapeutą, a Gabinet Zielone Przedmieście powstał z myślą, aby być jak najbliżej ludzi, którzy potrzebują pomocy i wsparcia, którzy potrzebują nadziei. Nie ma sytuacji bez wyjścia, zawsze można coś zrobić!

Robert Dudek - ZnanyLekarz.pl

Natalia Medyńska

Absolwentka psychologii ze specjalizacją psychologia kliniczna dziecka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od zawsze marzyła o pracy z dziećmi, a obserwacja ich rozwoju i postępów daje jej niesamowitą satysfakcję i radość. Doświadczenie i umiejętności rozwija dzięki codziennej pracy z przedszkolakami i ich rodzicami. W dalszym ciągu poszerza swoją
wiedzę poprzez uczęszczanie na kurs psychoterapii systemowej, dzięki któremu uczy się jak ważne jest uwzględnienie całego najbliższego otoczenia jednostki w celu udzielenia
skutecznego wsparcia. Drugim z jej głównych zawodowych zainteresowań jest terapia par. Praca nad relacją pomiędzy dwoma osobami, trudnościami w obszarze komunikacji i
wsparciem wzajemnego zrozumienia są kluczowe w jej pracy. Szczególną uwagę zwraca także na mocne strony w relacji małżonków. Swój wolny czas poświęca na spotkania z przyjaciółmi przy kawie, seriale oraz rozwój muzycznej pasji.

Monika Kaczanowska

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej (CBT).

Doświadczenie jako psycholog zdobywała pracując na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach Rydygiera i Uniwersyteckim w Krakowie, na zagranicznych wolontariatach oraz w gabinecie psychologicznym.

Obecnie zajmuje się terapią młodzieży i dorosłych, specjalizuje się głównie w zaburzeniach lękowych, depresji, zaburzeniach nastroju, interwencji kryzysowej oraz udziela porad dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego. Jako formę wsparcia rozwoju psychicznego i funkcjonowania społecznego wykorzystuje również dogoterapię, której jest certyfikowaną terapeutką. Prywatnie miłośniczka gór i podróży.

Daniel Pobudkiewicz

W pracy z ludźmi ważne dla mnie jest, aby w atmosferze akceptacji i szacunku udzielać pomocy psychologicznej mającej potwierdzenie w metodzie naukowej. W mojej praktyce cenię sobie relację terapeutyczną, ponieważ uważam, że to ona jest kanwą, na której będą zachodziły zmiany w funkcjonowaniu klienta oraz powstawały nowe sposoby radzenia sobie.

Zmiany te, będą wypadkową procesu aktualizacji i weryfikacji dotychczasowych sposobów myślenia. Afirmuję indywidualność każdej z osób, którym udzielam pomocy, ponieważ uważam, że działanie w zgodzie ze sobą może wzmacniać proces terapeutyczny.

W celu udzielania jakościowej pomocy psychologicznej regularnie poszerzam i aktualizuję wiedzę psychologiczną – odbyłem terapię własną w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz przestrzegam Kodeksu Etycznego PPTP. Jestem psychologiem LGBTQ+ Friendly.

Ukończyłem studia magisterskie z Psychologii na Akademii Ignatianum w Krakowie.
Doświadczenie zawodowe zdobyłem odbywając praktyki na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Babińskiego w Krakowie, odbywając kursy doszkalające z zakresu „Pracy z dorosłym pacjentem z ADHD” oraz „Wprowadzenie do terapii akceptacji i zaangażowania — podstawy ACT”, a także, wciąż zdobywam poprzez pracę z dorosłymi, oraz młodzieżą w Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei w Krakowie jednocześnie żywo interesując się psychologią. W przyszłości planuję podjąć się 4-letniego Kursu Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

W polu moich zainteresowań zawodowych znajduje się psychologia zdrowia, psychologia religii, psychologia społeczna oraz nurty psychoterapeutyczne.

Dominika Gall

Jestem absolwentką psychologii na Akademii Ignatianum w Krakowie oraz studiów
podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego w Krakowskim Instytucie
Rozwoju Edukacji.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam odbywając praktyki na oddziale
ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Babińskiego w Krakowie oraz w przedszkolach. Odbyłam
liczne szkolenia, m.in z terapii lękowej dzieci i młodzieży czy kompleksowe, kilkumiesięczne
szkolenie dla psychologów pracujących w szkołach, prowadzone przez doświadczonego
psychologa dziecięcego – Paulinę Pawłowską. Na bieżąco podnoszę swoje umiejętności i
aktualizuję wiedzę poprzez udział w konferencjach, webinarach czy szkoleniach z zakresu
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Pracuję na stanowisku psychologa w szkole. Jestem elementem systemu szkolnego, nie
działam w oderwaniu, doskonale znam jego mocne i słabe strony.
Codziennie rozmawiam z dziećmi i młodzieżą – słucham z uwagą tego, co dla nich ważne,
wspieram w poszukiwaniu własnych tożsamości, z postawą pełną empatii towarzyszę w
rozmowach o tym co trudne i bolesne. Praca z młodymi ludźmi to moja pasja.
Mocno wierzę w profilaktykę. Prowadzę warsztaty z zakresu zdrowia psychicznego w
klasach.

Bliskie są mi założenia terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz narracyjnej, które
wykorzystuję w codziennej pracy. W ACT nie dążymy jedynie do zredukowania cierpienia;
naszym celem jest też pomóc klientom uczyć się i rozwijać dzięki cierpieniu oraz
wykorzystać cierpienie jako odskocznię do uczynienia swojego życia bogatym i sensownym.
To optymistyczne nastawienie widoczne jest w powiedzeniu, którym posługują się terapeuci
ACT: “Nasi klienci nie są “zepsuci” oni są jedynie zablokowani”. A procesami, które
wpędzają dzieci i młodzież w depresję, myśli samobójcze, fobie czy uzależnienia są fuzja
poznawcza oraz unikanie doświadczenia.

W trakcie pracy z dziećmi i młodzieżą zrozumiałam, że powinnam koncentrować się na
czymś więcej niż samym oddziaływaniu na braki, dysfunkcje, deficyty, zaburzenia.
Podczas spotkań często pytam młodych ludzi o ich wartości wierząc, że to one nadają sens
naszemu istnieniu – są paliwem do działania i prowadzą nas w podróży przez życie.
Natomiast u podstaw terapii narracyjnej leży przekonanie, że to nie młody człowiek “jest
problemem”, ale co najwyżej problemu doświadcza. Że to problem jest problemem – w
opozycji do postrzegania samej osoby jako problemu. Terapauci narracyjni wierzą, że ludzie
tworzą tzw. “historie dominujące” w relacji ze swoim problemem, których efektem jest
doświadczanie cierpienia psychicznego. Dlatego jednym z celów terapii narracyjnej jest
poszukiwanie realnych doświadczeń z życia osoby nad którymi to ona ma i miała kontrolę, a
nie towarzyszące jej trudności.

Żadna interewencja terapautyczna nie mogłaby jednak przynieść wymiernych efektów bez
relacji terapeutycznej opartej na akceptacji, zaufaniu i zrozumieniu. Codzienna praca z
młodymi ludźmi utwierdza mnie w przekonaniu, że to baza bez której nie da się niczego
wypracować.

Anna Krzaczkowska

Absolwentka studiów psychologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II w Lublinie, certyfikowany trener umiejętności społecznych (TUS), terapeuta ręki.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy z dziećmi i młodzieżą w domu dziecka,
oddziale dziecięcym Szpitala Neuropsychiatrycznego, Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i
Psychoterapii.

Na co dzień prowadzi terapię psychologiczną dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, zaburzeniami z deficytem uwagi i
nadaktywnością, afazją, zaburzeniami zachowania i emocji. Prowadzi także zajęcia TUS dla
dzieci i młodzieży lękliwych, nieśmiałych, wycofanych, przeżywających trudności w
relacjach społecznych. Pomaga w wypracowaniu strategii radzenia sobie z codziennymi
sytuacjami oraz nazywania, rozumienia i regulowania emocji.

W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na stworzenie bezpiecznej, wspierającej przestrzeni
zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Każdy, nawet najdrobniejszy postęp podopiecznych,
daje jej osobistą satysfakcję i radość. Kieruje się dobrem młodego człowieka, ciągle
poszukuje nowych ścieżek rozwoju, dlatego nieustająco podnosi swoje kwalifikacje.

Joanna Nowak

Jestem psychologiem, w trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Pracuję głównie z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. 
W pracy duże znaczenie ma dla mnie zwiększanie samoświadomości pacjentów, pokazywanie schematów stojących u podłoża trudnych zachowań oraz znajdowania sposobów na zmianę owych schematów. 
 
Doświadczenie zdobywałam pracując w liceum, w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz współpracując z fundacjami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością. Głównie specjalizuję się w zaburzeniach depresyjnych, lękowych, trudnościach w regulacji emocji, problemach z obrazem siebie oraz niską samooceną. 

Daria Worytko

Absolwentka kierunku Psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną Psychologii Rodziny i Edukacji. Ukończyła Studium Pedagogiczne UJ oraz posiada licencjat interdyscyplinarnych studiów na kierunku Kognitywistyka UJ. Jest certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych oraz Trenerem Bajkoterapii. Na co dzień zajmuje się diagnozą rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, jak również psychoedukacją oraz wspieraniem rodziców i nauczycieli.

Jako psycholog, zajmuje się zarówno wspomaganiem rozwoju dzieci o typowym przebiegu rozwoju jak i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas wolontariatów i praktyk w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz staży m.in. w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CRESCO pracując z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, w tym głównie ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera oraz w Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala Uniwersyteckiego.

Autorka anglojęzycznej pracy naukowej dotyczącej dorastania w środowisku wielokulturowym oraz doświadczenia migracji. Promuje rzetelną wiedzę z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży, istotę wczesnego wykrywania trudności oraz rozwijania kompetencji rodzicielskich poprzez wdrażanie technik m.in. pozytywnej dyscypliny.

Praca z dziećmi to jej pasja!

Magdalena Muklewicz

Absolwentka studiów psychologicznych oraz pedagogicznych Akademii Ignatianum w Krakowie.

Dotychczasowe doświadczenie zdobyła podczas pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Odbyła też praktyki w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Krakowie oraz w licznych ośrodkach pomocowych jak Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, Interwencyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza czy też Dzieło Pomocy Ojca Pio. Swoje kwalifikacje podnosi poprzez udział w dodatkowych kursach i szkoleniach z zakresu psychologii i pedagogiki.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą szkolną. Cechuje się wiarą w ludzi. Uważa, że są oni w stanie zmienić swoje emocje i zachowanie poprzez zmianę myśli i odbioru otaczającego świata.

Monika Kruczek

Neurologopedka, polonistka. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego (2013) posiadająca kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej oraz zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego. Dodatkowo ukończyła międzyuczelniane studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii z elementami audiologii i foniatrii prowadzone przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada tytuł Terapeuty Ręki oraz certyfikaty uprawniające ją do wykorzystywania standaryzowanych testów do diagnozowania dzieci.

Doświadczenie zawodowe zdobywa w pracy w przedszkolach i gabinetach terapeutyczno-rozwojowych. Pracuje z dziećmi w różnym wieku oraz dorosłymi z trudnościami językowymi i zaburzeniami komunikacji. Na bieżąco podnosi swoje umiejętności i aktualizuje wiedzę poprzez udział w szkoleniach. Do terapii stara się podchodzić holistycznie.

W pracy i w życiu kieruje się empatią, wiedzą i rzetelnością. Prywatnie miłośniczka literatury i podróży.

Paulina Bomba

Absolwentka psychologii na Akademii Igantianum w Krakowie. Naukę kontynuuje na studiach podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego dla psychologów na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Ścieżki obrane na drodze zawodowej ukierunkowały rozwój Pauliny w stronę pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz wszelkimi trudnościami z jakimi się oni mierzą. Choć droga ta bywa nieraz trudna, to jest dla niej niezwykle satysfakcjonująca.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na praktykach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej a także przy rozwoju projektów Centrum Nauczania Domowego, Polonijka i Libratus, które skierowane były do dzieci realizujących obowiązek szkolny w formie edukacji domowej. Obecnie współpracuje również z przedszkolem waldorfskim, przedszkolem językowym oraz firmą Levitate.

Interesuje się praktycznym wykorzystaniem dowodów naukowych w doświadczeniach życia codziennego.

Anna Florczak-Gazda

Jako doświadczony psycholog i pedagog wiem, że każdy z nas posiada zasoby – zarówno dziecko, dorastający młody człowiek, jak i dorosły. Niestety w pędzie życia, narażeni na wygórowane oczekiwania swoje i innych oraz ciągłe ocenianie i porównywanie, zapominamy o naszych zasobach i potrzebach.

Towarzyszę uważnie moim klientom na drodze ku wydobyciu ich mocnych stron i potrzeb, by mogli zrealizować najważniejsze dla siebie cele i poczuć się po prostu dobrze w swoim życiu. Wspieram dzieci i młodzież oraz rodziców w budowaniu bezpiecznych relacji ze sobą nawzajem i z otaczającym ich światem, rówieśników, rodziny czy szkoły. Korzystam przy tym z podejścia uznanego duńskiego pedagoga i terapeuty rodzinnego Jespera Juula.

Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pod regularną opieką superwizora warszawskiego Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Bardzo bliska jest mi także terapia w nurcie DBT oraz ruch Family Connection skierowany do rodziców i rodzin osób w kryzysie psychicznym.
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc regularnie udział w szkoleniach specjalistycznych dotyczących pracy pomocowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Zapraszam serdecznie wszystkich PO MOC, by mogli odzyskać siłę do podejmowania codziennych wyzwań znając swoje supermoce.

Katarzyna Krotos

Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim (profil:
psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna). Ukończyłam również Studium
Pedagogiczne nadające uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz
młodzieżą. Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia w psychoterapii w Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowującego do uzyskania certyfikatu
psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie kształcę się również w
Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu na kierunku wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka.

Doświadczenie zdobywałam m. in. na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Klinicznego Szpitala
im. J. Babińskiego w Krakowie, a także w publicznym szpitalu na Oddziale Chorób
Wewnętrznych. Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą rozwijałam podczas pracy oraz
staży w przedszkolach i szkołach. Pracowałam jako trener edukacyjny pomagając dzieciom
rozwijać się w skutecznym uczeniu się i zapamiętywaniu materiału szkolnego. Ukończyłam
dodatkowo Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.
Aktualnie pracuję w Poradni Wczesnej Interwencji, gdzie udzielam wsparcia dzieciom
przejawiającym trudności w sferach społecznej i emocjonalnej, z niepełnosprawnościami oraz
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jestem również psychologiem przedszkolnym –
prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Wiedzę i doświadczenie stale uzupełniam uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i
konferencjach (np. „Samouszkodzenia i autoagresja u nastolatka – czym jest i jak pomóc?”
czy „Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych”).
Interesuję się wpływem mediów społecznościowych na sposób funkcjonowania dzieci i
młodzieży. Wokół tego tematu koncentrowały się badania przeprowadzone przeze mnie w
ramach mojej pracy magisterskiej. Do moich zainteresowań należy również literatura piękna,
muzyka oraz taniec.

Odkąd pamiętam chciałam zajmować się pracą z dziećmi i młodzieżą. Do każdego dziecka
podchodzę w sposób indywidualny. Dbam o zapewnianie bezpiecznej i komfortowej
przestrzeni, w której można swobodnie dzielić się swoim życiem wewnętrznym. Do swojej
pracy podchodzę zawsze z zaangażowaniem i pasją.

Irek Bilski

Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbywał praktyki na oddziale stacjonarnym Szpitala Babińskiego w Krakowie oraz w krakowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Uczestnik czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Trener i specjalista w dziedzinie psychologii pracy i problematyki wypalenia zawodowego.

Wierzę, że zmiana sposobu, w jaki patrzymy na świat i rozumiemy siebie w świecie jest możliwa, a przy tym może być źródłem harmonii. Terapia to dla mnie towarzyszenie i pomoc drugiemu na ścieżce budowania życia jak najbardziej pojemnego i pełnego, w którym mimo trudności jest przestrzeń dla nadziei, dobra  i realizacji siebie, swoich wartości i pragnień – życia, na które ma się wpływ i które jest bogate. 

Ewa Świda

Absolwentka Studiów Polonistycznych oraz studiów podyplomowych z zakresu Logopedii i Neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Swoje doświadczenie zdobyła między innymi podczas praktyk w Szpitalu Klinicznym im. Prof. K. Gibińskiego w Katowicach oraz praktyk w OREW im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej w Katowicach – Giszowcu, a przede wszystkim podczas pracy w szkolnictwie i w placówce terapeutycznej dla osób chorujących psychicznie oraz z niepełnosprawnością umysłową.

Pracuje zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Indywidualnie i multisensorycznie podchodzi do każdego Pacjenta, dzięki czemu odpowiednio dobiera tor pracy terapeutycznej.

Wykonuje swoją pracę, najlepiej jak potrafi, wkłada w nią serce i uśmiech, a każdy sukces jej Pacjentów, ten mniejszy lub większy, to dla niej największa nagroda.

Ewelina Woszczek

Absolwentka psychologii klinicznej i studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa podczas codziennej pracy w szkołach, jako psycholog i pedagog specjalny. W czasie studiów odbyła staż na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą doświadczającą trudności w sytuacjach, kiedy ich umiejętności radzenia sobie z emocjami nie są wystarczające do pokonywania trudności.  Pomaga dzieciom i młodzieży, która doświadcza leków, stresu, trudności w relacjach, przejawia zaburzenia zachowania i emocji.

Wierzy, że rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kompetencji emocjonalnych i społecznych, odpowiednie wsparcie, zrozumienie i pomoc umożliwi im lepsze funkcjonowanie i życie.  W pracy cechuje ją indywidualne podejście do każdego dziecka, które niesie ze sobą swoje własne doświadczenia i emocje.

Katarzyna Broda

Z wykształcenia i pasji jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo- behawioralnym (CBT) w trakcie czteroletniego szkolenia rekomendowanego przez PTTPB. Doświadczenie w pracy jako psycholog zdobywałam m.in. w szkołach, Poradni Zdrowia Psychicznego, Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II oraz podczas pracy w gabinecie prywatnym.

W Gabinetach Zielone Przedmieście prowadzę konsultacje psychologiczne, diagnozę oraz psychoterapię indywidualną. Pracuję z młodzieżą (od 12 roku życia) oraz osobami dorosłymi mierzącymi się z różnego rodzaju trudnościami i kryzysami życiowymi. Wspieram pacjentów cierpiących na zaburzenia nastroju, depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości oraz doświadczających trudności w relacjach.
Korzystam z metod poznawczo- behawioralnych oraz Terapii Schematów, w zależności od potrzeb pacjenta.

W swojej pracy dużą uwagę przywiązuje do relacji terapeutycznej opartej na pełnej akceptacji, empatii, życzliwości oraz zrozumieniu. Swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji.

Karolina Czupryńska

Psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Szpitalu Specjalistycznym im.
Ludwika Rydygiera w Krakowie. Jest również w trakcie realizowania studiów podyplomowych
z przygotowania pedagogicznego.
 
Obecnie pracuję jako psycholog w przedszkolu oraz w dwóch poradniach, gdzie pomagam
dzieciom zrozumieć ich emocje uczucia, lęki i niepokoje. Moim zadaniem jest
również wspieranie dzieci w dążeniu do tego, aby stawały się coraz pewniejsze siebie
i swoich możliwości. Wspieram także rodziców w pełniejszym zrozumieniu własnego dziecka.
Prowadzę również trening umiejętności społecznych, wspieram dzieci w obliczu sytuacji
trudnych, pomagam rozwijać pewność siebie, poszerzać kompetencje społeczne. 

Pracuję też z osobami dorosłymi w domu pomocy społecznej, gdzie wspieram
mieszkańców w ich codziennym funkcjonowaniu oraz w radzeniu sobie z trudami dnia
powszedniego i kryzysami.

Oferuję wsparcie w problemach wychowawczych, społeczno-emocjonalnych, problemach
związanych z zachowaniami agresywnymi, zaburzoną komunikacją, kryzysach, zaburzeniach
zachowania oraz zaniżoną samooceną. W swojej pracy bardzo dużą uwagę kładę na
zapewnienie każdej osobie bezpieczeństwa, komfortu, szacunku i zrozumienia.

Martyna Polak

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia.
Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. 
Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia podyplomowego z zakresu
psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyła certyfikowany przez
European Sleep Research Society kurs poznawczo-behawioralnej terapii bezsenności
(CBT-I).  Doświadczenie kliniczne zdobywała na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie podczas pracy indywidualnej i grupowej z
osobami dorosłymi doświadczającymi różnych trudności.  Prowadzi terapię dla osób
dorosłych z zaburzeniami snu, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi,
zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.  Swoją pracę poddaje superwizji.

Artykuły

Cierpi na nią 1,2 mln Polaków. Czym jest depresja?

Depresja to choroba, która dotyka coraz więcej osób na całym świecie. Jakie są jej objawy i przyczyny?

Próba walki ze schematem to czasem test cierpliwości

Style Radzenia Sobie

Jakie style radzenia sobie tworzą schematy i na czym one polegają? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

TERAPIA SCHEMATÓW – opis schematów

Terapia Schematów, czyli rodzaj terapii koncentrującej się na przetwarzaniu przykrych wspomnień o doświadczeniach z dzieciństwa, w celu zmiany nieprzyjemnych emocji związanych z tymi wspomnieniami.

TERAPIA SCHEMATÓW – na czym polega

Terapia Schematów, czyli jak przetworzyć przykre wspomnienia o doświadczeniach z dzieciństwa, wykorzystując techniki doświadczalne do zmiany nieprzyjemnych emocji związanych z tymi wspomnieniami.

Reguła wahadła – skrajności, w które wpadamy podczas pracy nad sobą

O regule wahadła, czyli skrajnościach, w które wpadamy pracując nad sobą i próbując odnaleźć właściwą drogę środka.

PTSD – czym jest zespół stresu pourazowego i jak go leczyć

PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, nie dotyka tylko żołnierzy. Traumatyczne wydarzenia mogą go wywołać.

Hipochondria, czyli lęk o własne zdrowie

Czy wiesz co to jest hipochondria? Przeczytaj jakie są jej objawy i dowiedz się kiedy zwykły lęk o zdrowie przestaje być „normalny”.

Fobie specyficzne

Czy wiesz, czym są fobie specyficzne, jakie rodzaje tych fobii są najpopularniejsze i jak je leczysz? Tutaj się dowiesz.

Czym jest panika?

Ogromny, przytłaczający i paraliżujący strach to panika. Przeczytaj czym się objawia i co można z nią zrobić

Czym jest – OCD – zaburzenie kompulsywno-obsesyjne

OCD, potocznie zwane nerwicą natręctw, które jest nazwą niepoprawną, to zaburzenie na tle nerwicowym. Dowiedz się czym się charakteryzuje.

Cennik 

 

 

Psychoterapia indywidualna140-150zł

Psychoterapia grupowa

100zł
Psychoterapia par 50-75min140-200zł
Psychoterapia online140zł
Psychoterapia po angielsku160zł
Konsultacja psychologiczna – psycholog dziecięcy i młodzieżowy 140zł
Terapia – psycholog dziecięcy i młodzieżowy 140zł
Diagnoza logopedyczna150zł
Terapia logopedyczna dzieci/dorosłych100zł

 

Dobry psycholog, psychoterapeuta – Kraków

 

 

 

Psychoterapia (Kraków) odgrywa coraz większą rolę w codziennym życiu ludzi. Każdy człowiek może borykać się z problemami tej natury, co wpływa na wiele aspektów jego życia. Z tego powodu jesteśmy przekonani, że korzystanie z usług naszego gabinetu będzie dla Ciebie ważnym krokiem w stronę lepszego samopoczucia. Dobry psychoterapeuta (Kraków) jest w stanie pomóc Ci w przypadku wielu problemów związanych chociażby z depresją, zaburzeniami osobowości (np. borderline) czy innymi chorobami, które diagnozowane są indywidualnie.

 

 

 

 

Czytaj więcej…

 

Dobry psycholog – Kraków

Dlaczego dobry psycholog (Kraków) może Ci pomóc w radzeniu sobie z problemami? Przede wszystkim psychoterapia (Kraków) jest wyjątkowo rozwojowa i pozwala pacjentowi samemu dojść do źródeł swoich kłopotów oraz z nimi walczyć. To bardzo istotne i pomaga w codziennym życiu. Oczywiście, współpracujemy też z najmłodszymi, dlatego niezależnie od natury Twojego problemu – psycholog (Kraków) Ci pomoże.

Kraków – psychoterapia dopasowana do potrzeb

Potrzebny Ci jest dobry psychoterapeuta (Kraków)? Jesteś we właściwym miejscu! Każdy psycholog (Kraków) pracujący w naszej poradni to osoba z wieloletnim doświadczeniem, który każdego pacjenta traktuje w sposób indywidualny. Z tego powodu możesz mieć pewność, że nie czeka Cię „zaszufladkowanie”, ale rzetelna i szczera pomoc. Na każdym etapie współpracy gwarantujemy pełną dyskrecję oraz wyrozumiałość. W razie pytań prosimy o kontakt, nasz dobry psychoterapeuta (Kraków) pomoże uporać Ci się z problemami.

Psycholog – Kraków

Psychoterapia (Kraków) to dziedzina, na którą decyduje się coraz więcej osób. Psycholog (Kraków) pomaga w poradzeniu sobie ze stresującym trybem życia, pracą, nadmiarem codziennych obowiązków oraz przeżyciami z przeszłości, które mają ogromny wpływ na ludzkie życie. Niejednokrotnie jedynym sposobem na poradzenie sobie z trudnymi sytuacjami jest zgłoszenie się do wykwalifikowanej osoby, którą jest psycholog (Kraków), który wdroży odpowiednią terapię, mającą na celu poprawę jakości codziennego funkcjonowania.

Dobry psycholog – Kraków

Zgłoszenie się na terapię wymaga od pacjenta wiele odwagi oraz determinacji, która potrzebna jest w przezwyciężeniu problemów, z jakimi się od pewnego czasu zmagasz. Podjęcie tak istotnej decyzji jest pierwszym krokiem w stronę odzyskania wewnętrznego spokoju, dlatego warto się go podjąć, aby od nowa zapanować nad swoim życiem. Dobry psycholog (Kraków) pomoże Ci w przezwyciężeniu swoich słabych stron, które pozwolą Ci się cieszyć pełnią życia.

Dobry psychoterapeuta – Kraków

Nasze działania skierowane są na dobro pacjenta, dlatego korzystając z przedstawionej przez nas oferty, możesz być pewien najlepszych rezultatów, które z czasem doprowadzą do uzyskania pożądanych efektów. Dobry psychoterapeuta (Kraków) stawia na zaangażowanie oraz pomoc każdemu pacjentowi, aby wpłynąć korzystnie na poprawę jego zdrowia psychicznego, co przełoży się na codzienne funkcjonowanie. 

Kraków – psychoterapia

Jesteśmy również otwarci na wszelkie pytania ze strony pragnących skorzystać z naszych usług pacjentów, dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania potrzebnych do podjęcia optymalnej decyzji informacji. Nasz wykwalifikowany psychoterapeuta (Kraków) pomoże Ci wybrać najlepszą usługę dla Ciebie.

Psychoterapia Kraków – sposób na odzyskanie wewnętrznego spokoju

Psychoterapia (Kraków) niesie za sobą wiele korzyści, z których warto zdać sobie sprawę przed dokonaniem wyboru. Przede wszystkim celem przeprowadzanej przez nas psychoterapii jest zmiana postrzegania siebie, a także swoich możliwości przez pacjenta. Pozwala to na skuteczne zaakceptowanie siebie oraz uwolnienie się od cierpienia, co przekłada się na ogólną poprawę samopoczucia i wzrost samooceny, a także poczucia własnej wartości.

 

 

 

 

 

 

Informacje kontaktowe

Zapraszamy do skontaktowania się z nami.

Lokalizacja (kliknij i prowadź Google Maps)

Poradnia psychologiczna