Psychoterapia DDA/DDD – Kraków

Dorastanie w rodzinie z problemem uzależnień (alkohol, narkotyki oraz inne substancje, uzależnienia behawioralne) jest bardzo bolesnym doświadczeniem, które rzuca piętno na wiele obszarów życia i może być źródłem bieżących problemów. Jeśli napotykasz jakieś trudności w swoim życiu, a masz za sobą trudną historię dorastania w rodzinie z problemem uzależnienia, czujesz się zagubiony i nie wiesz co robić, terapia może być wyjściem z Twojej obecnej sytuacji. Zielone Przedmieście daje nadzieje!

DDA/DDD – kim są?

DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) to osoby dorosłe, które wychowały się w rodzinach borykających się z problemem alkoholowym (występującym u jednego lub obojga rodziców). Jest to termin ogólny, jednak podobny wpływ na ludzką psychikę mają inne zjawiska, stąd dzisiaj częściej korzysta się z terminu DDD.

DDD oznacza Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych, w przypadku których problemem mogły być przemoc, inne uzależnienia (zarówno od substancji, czyli np. narkotyków, jak i behawioralne, m.in. hazardu), emigracja lub zaburzenia psychiczne rodziców. W takiej sytuacji uznaje się również stosowanie przez opiekunów nadopiekuńczości, nadmiernej kontroli bądź chłód emocjonalny.

Psychoterapia DDA, Kraków – z czym mogą borykać się DDA/DDD?

Osoby wychowane w dysfunkcyjnych rodzinach mogą borykać się z różnymi problemami, obejmującymi na przykład brak poczucia bezpieczeństwa (zarówno osobiście, jak i w relacjach z innymi), znacznie obniżonym poczuciem własnej wartości oraz nieustanną samokrytyką. Kolejny kłopot niekiedy stanowi nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, a większość problemów jest brana bardzo poważnie – jako wręcz przerastające możliwości człowieka, kiedy w praktyce takie nie są.

DDD boją się odrzucenia, przez co nieraz sami odrzucają, niejako uprzedzając taką chęć od drugiej strony (partnera, przyjaciela). Kolejnym kłopotem jest nienaturalne unikanie lub zaostrzanie konfliktów. DDD nie odbierają krytyki jako atak lub zagrożenie, same natomiast oceniają oraz krytykują. Często popadają w uzależnienie lub wiążą się z uzależnionymi partnerami.

Psychoterapia DDA, Kraków – jak przebiega?

Psychoterapia DDA w Krakowie polega na nauczeniu się sposobów radzenia z problemami życia codziennego. Wymaga to wypracowania innych reakcji na określone bodźce niż dotychczas – takie osoby musiały dostosować się w latach dzieciństwa do trudnych warunków, które ukształtowały pewne reakcje, będące nie zawsze właściwymi. Nie znalazły się w sytuacji konieczności przetrwania z własnej winy, jednak trzeba wiedzieć, że czasem brak podjęcia terapii może stanowić kłopot w chęci budowania zdrowego, dorosłego życia.

Diagnoza DDD/DDA oraz ocena, czy wymagana jest terapia (czasami nie ma takiej potrzeby, ponieważ dana osoba mogła samodzielnie przepracować pewne schematy) – wiele zależy od konkretnych trudności, z którymi pacjent się mierzy.

Warto pamiętać, że rodzice stanowią pierwszy wzorzec dla dziecka. Dlatego wszelkie uzależnienia, zaburzenia i inne dysfunkcje odbijają się na całym życiu najpierw młodego, a następnie dorosłego człowieka.

Psychoterapia DDA Kraków – dlaczego my?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii dla DDA i DDD. Zatrudniamy doświadczonych ekspertów oraz zawsze stawiamy na indywidualne, a zarazem wyrozumiałe podejście do każdej osoby szukającej u nas pomocy. Zapraszamy do kontaktu.