Psychoterapia uzależnień i współuzależnienia

Uzależnienie staje się schorzeniem naszych czasów. Dotyka ono wielu osób, które zniewolone przez różne substancje czy zachowania krzywdzą zarówno siebie, jak i innych. W naszym gabinecie oferujemy pomoc osobom uzależnionym od:

– alkoholu

– narkotyków

– leków

– hazardu

– pornografii i seksu

– gier komputerowych

– zakupoholizm

– Internetu

– oraz z problemami zaburzeń odżywiania

Uzależnienie dotyka także tych, którzy żyją z osobami uzależnionymi. W naszym gabinecie oferujemy pomoc ludziom cierpiącym z powodu uzależnienia kogoś bliskiego.