Zielone Przedmieście daje nadzieje!

Gabinet Zielone Przemieście powstał z myślą o zapewnieniu jak najszerszego dostępu do usług psychologicznych, terapeutycznych, logopedycznych blisko Twojego domu.  Chcemy być jak najbliżej osób, które borykają się z różnego rodzaju trudnościami i problemami. Chcemy zaoferować pomoc zarówno tym najmłodszym – w wieku przedszkolnym i ich rodzicom, jak i wszystkim osobom dorosłym. W każdym okresie życia mogą nas spotkać różne trudności. Chcemy pomóc odzyskać ster nad życiem i przywrócić nadzieje!

 W naszej ofercie znajdą Państwo:

Terapia indywidualna

Psycholog dziecięcy Kraków

Logopeda Kraków

Psychoterapia uzależnień i współuzależnień

Psychoterapia młodzieży Kraków

Psychotherapy in English

Psychoterapia grupowa dla dorosłych

Psychoterapia DDA/DDD

Logopeda dziecięcy Kraków

Psychoterapie online

Terapia grupowa dla nastolatków

Nasz Zespół

Robert Dudek

Moją pasją jest przywracanie ludziom nadziei i steru nad ich życiem. Jest pokazywanie jak sposób, w jaki myślimy, wpływa na nasze emocje i zachowania oraz, co najważniejsze, że mamy wpływ na to, co się z nami dzieje i nie musimy dalej cierpieć, 

Rozumiem, co to znaczy że coś się z Tobą dzieje, ale nie wiesz, co, że masz dość emocji, które przeżywasz i które Cię wykańczają. Męczy Cię twoje zachowanie, które nieskutecznie próbujesz zmienić. Prześladują Cię doświadczenia z przeszłości.

Musisz czuć się zniechęcony, zmęczony, nie wierzysz, że coś może się zmienić. Nie chcesz tak dłużej, ale nie wiesz jak to zrobić. Z wykształcenia i powołania jestem psychologiem, psychoterapeutą, a Gabinet Zielone Przedmieście powstał z myślą, aby być jak najbliżej ludzi, którzy potrzebują pomocy i wsparcia, którzy potrzebują nadziei. Nie ma sytuacji bez wyjścia, zawsze można coś zrobić!

Robert Dudek - ZnanyLekarz.pl

Natalia Medyńska-Polak

Absolwentka psychologii ze specjalizacją psychologia kliniczna dziecka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła szkolenie z psychoterapii systemowej w akredytowanym Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, dzięki któremu wie jak ważne jest uwzględnienie całego najbliższego otoczenia jednostki w celu udzielenia skutecznego wsparcia. Wiedzę praktyczną zdobywała podczas stażu w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Od zawsze marzyła o pracy z dziećmi, a obserwacja ich rozwoju i postępów daje jej niesamowitą satysfakcję i radość. Doświadczenie i umiejętności rozwija dzięki codziennej pracy z przedszkolakami i ich rodzicami. Drugim z jej głównych zawodowych zainteresowań jest terapia par. Praca nad relacją pomiędzy dwoma osobami, trudnościami w obszarze komunikacji i wsparciem wzajemnego zrozumienia są kluczowe w jej pracy. Szczególną uwagę zwraca także na mocne strony w relacji małżonków. Swój wolny czas poświęca na spotkania z przyjaciółmi przy kawie, seriale oraz rozwój muzycznej pasji.

Monika Kaczanowska

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej (CBT).

Doświadczenie jako psycholog zdobywała pracując na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach Rydygiera i Uniwersyteckim w Krakowie, na zagranicznych wolontariatach oraz w gabinecie psychologicznym.

Obecnie zajmuje się terapią młodzieży i dorosłych, specjalizuje się głównie w zaburzeniach lękowych, depresji, zaburzeniach nastroju, interwencji kryzysowej oraz udziela porad dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego. Jako formę wsparcia rozwoju psychicznego i funkcjonowania społecznego wykorzystuje również dogoterapię, której jest certyfikowaną terapeutką. Prywatnie miłośniczka gór i podróży.

Daniel Pobudkiewicz

W pracy z ludźmi ważne dla mnie jest, aby w atmosferze akceptacji i szacunku udzielać pomocy psychologicznej mającej potwierdzenie w metodzie naukowej. W
mojej praktyce cenię sobie relację terapeutyczną, ponieważ uważam, że to ona jest kanwą, na której będą zachodziły zmiany w funkcjonowaniu klienta oraz powstawały nowe sposoby radzenia sobie.

Zmiany te, będą wypadkową procesu aktualizacji i weryfikacji dotychczasowych sposobów myślenia. Afirmuje indywidualność każdej z osób, którym udzielam pomocy, ponieważ uważam, że działanie w zgodzie ze sobą może wzmacniać proces terapeutyczny.

W celu udzielania jakościowej pomocy psychologicznej regularnie poszerzam i aktualizuję wiedzę psychologiczną – odbyłem terapię własną w nurcie poznawczo-
behawioralnym oraz przestrzegam Kodeksu Etycznego PPTP. Jestem psychologiem LGBTQ+ Friendly.

Ukończyłem studia magisterskie z Psychologii na Akademii Ignatianum w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobyłem odbywając praktyki na oddziale
ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Babińskiego w Krakowie, odbywając kursy doszkalające z zakresu „Pracy z dorosłym pacjentem z ADHD”, „Wprowadzenie do
terapii akceptacji i zaangażowania — podstawy ACT” i "Interwencja Kryzysowa – Jak pracować z osobą, którą dotknęła nagła tragedia?", a także, pracując z osobami dorosłymi, oraz młodzieżą w Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei w Krakowie w okresie styczeń 2022 – sierpień 2023. Od Listopada 2023 jestem w trakcie rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych, prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. W przyszłości planuję podjąć się 4-letniego Kursu Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. W polu moich zainteresowań zawodowych znajduje się psychologia zdrowia, psychologia religii, psychologia społeczna oraz nurty psychoterapeutyczne.

Dominika Gall

Jestem absolwentką psychologii na Akademii Ignatianum w Krakowie oraz studiów
podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego w Krakowskim Instytucie
Rozwoju Edukacji.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam odbywając praktyki na oddziale
ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Babińskiego w Krakowie oraz w przedszkolach. Odbyłam
liczne szkolenia, m.in z terapii lękowej dzieci i młodzieży czy kompleksowe, kilkumiesięczne
szkolenie dla psychologów pracujących w szkołach, prowadzone przez doświadczonego
psychologa dziecięcego – Paulinę Pawłowską. Na bieżąco podnoszę swoje umiejętności i
aktualizuję wiedzę poprzez udział w konferencjach, webinarach czy szkoleniach z zakresu
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Pracuję na stanowisku psychologa w szkole. Jestem elementem systemu szkolnego, nie
działam w oderwaniu, doskonale znam jego mocne i słabe strony.
Codziennie rozmawiam z dziećmi i młodzieżą – słucham z uwagą tego, co dla nich ważne,
wspieram w poszukiwaniu własnych tożsamości, z postawą pełną empatii towarzyszę w
rozmowach o tym co trudne i bolesne. Praca z młodymi ludźmi to moja pasja.
Mocno wierzę w profilaktykę. Prowadzę warsztaty z zakresu zdrowia psychicznego w
klasach.

Bliskie są mi założenia terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz narracyjnej, które
wykorzystuję w codziennej pracy. W ACT nie dążymy jedynie do zredukowania cierpienia;
naszym celem jest też pomóc klientom uczyć się i rozwijać dzięki cierpieniu oraz
wykorzystać cierpienie jako odskocznię do uczynienia swojego życia bogatym i sensownym.
To optymistyczne nastawienie widoczne jest w powiedzeniu, którym posługują się terapeuci
ACT: “Nasi klienci nie są “zepsuci” oni są jedynie zablokowani”. A procesami, które
wpędzają dzieci i młodzież w depresję, myśli samobójcze, fobie czy uzależnienia są fuzja
poznawcza oraz unikanie doświadczenia.

W trakcie pracy z dziećmi i młodzieżą zrozumiałam, że powinnam koncentrować się na
czymś więcej niż samym oddziaływaniu na braki, dysfunkcje, deficyty, zaburzenia.
Podczas spotkań często pytam młodych ludzi o ich wartości wierząc, że to one nadają sens
naszemu istnieniu – są paliwem do działania i prowadzą nas w podróży przez życie.
Natomiast u podstaw terapii narracyjnej leży przekonanie, że to nie młody człowiek “jest
problemem”, ale co najwyżej problemu doświadcza. Że to problem jest problemem – w
opozycji do postrzegania samej osoby jako problemu. Terapauci narracyjni wierzą, że ludzie
tworzą tzw. “historie dominujące” w relacji ze swoim problemem, których efektem jest
doświadczanie cierpienia psychicznego. Dlatego jednym z celów terapii narracyjnej jest
poszukiwanie realnych doświadczeń z życia osoby nad którymi to ona ma i miała kontrolę, a
nie towarzyszące jej trudności.

Żadna interewencja terapautyczna nie mogłaby jednak przynieść wymiernych efektów bez
relacji terapeutycznej opartej na akceptacji, zaufaniu i zrozumieniu. Codzienna praca z
młodymi ludźmi utwierdza mnie w przekonaniu, że to baza bez której nie da się niczego
wypracować.

Weronika Wróblewska

Weronika Wróblewska

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie studiów
podyplomowych z psychoonkologii w Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk w Punkcie Przedszkolnym
Zielony Balonik, jak również w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym
OREW w Działdowie. Ukończyłam szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania
prowadzone przez Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie oraz
szkolenie z Interwencji Kryzysowej organizowane przez Centrum Studiów
Podyplomowych i Szkoleń Uniwersytetu SWPS.

Pracuję na stanowisku psychologa szkolnego w jednej z krakowskich szkół
podstawowych. Odbywam konsultacje indywidualne z rodzicami i uczniami, stawiając
przy tym nacisk na psychoedukację oraz pomoc doraźną. Udzielam mentoringu
nauczycielom, starając się wzmacniać ich w pracy indywidualnej, a przy tym
okazywać im niezbędne wsparcie. W ramach pracy organizuję również warsztaty
dotyczące m.in. empatii, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, kontroli emocji.

Traktuję każdą osobę w sposób indywidualny, starając się dobrać odpowiednie
podejście i sposób organizacji spotkania. Kładę duży nacisk na etykę zawodową, jak
również empatię względem drugiej osoby. To, co dla mnie najważniejsze to
tolerancja, szacunek, uważność oraz otwartość.

Magdalena Muklewicz

Absolwentka studiów psychologicznych oraz pedagogicznych Akademii Ignatianum w Krakowie.

Dotychczasowe doświadczenie zdobyła podczas pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Odbyła też praktyki w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Krakowie oraz w licznych ośrodkach pomocowych jak Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, Interwencyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza czy też Dzieło Pomocy Ojca Pio. Swoje kwalifikacje podnosi poprzez udział w dodatkowych kursach i szkoleniach z zakresu psychologii i pedagogiki.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą szkolną. Cechuje się wiarą w ludzi. Uważa, że są oni w stanie zmienić swoje emocje i zachowanie poprzez zmianę myśli i odbioru otaczającego świata.

Anna Kwoka

Logopeda, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku filologia polska z logopedią. Doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami mowy zdobyła w Porani Psychologiczno – Pedagogicznej. Pracowała m.in. z dziećmi ze spektrum autyzmu, afazją, dyslektycznymi i zagrożonymi dysleksją, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, niedosłuchem. Stara się ciągle rozwijać swoje umiejętności poprzez samodoskonalenie oraz udział w 
różnych szkoleniach oraz kursach.

Podchodzi do każdego dziecka holistycznie oraz indywidualnie, dobierając odpowiednie metody pracy. Przykłada wagę do tego, by współpraca z dziećmi i rodzicami opierała się na wzajemnym zrozumieniu i  szacunku. Prywatnie mama 5 – letniego synka, miłośniczka tańca, literatury oraz kulinariów.

Paulina Bomba

Absolwentka psychologii na Akademii Igantianum w Krakowie. Naukę kontynuuje na studiach podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego dla psychologów na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Ścieżki obrane na drodze zawodowej ukierunkowały rozwój Pauliny w stronę pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz wszelkimi trudnościami z jakimi się oni mierzą. Choć droga ta bywa nieraz trudna, to jest dla niej niezwykle satysfakcjonująca.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na praktykach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej a także przy rozwoju projektów Centrum Nauczania Domowego, Polonijka i Libratus, które skierowane były do dzieci realizujących obowiązek szkolny w formie edukacji domowej. Obecnie współpracuje również z przedszkolem waldorfskim, przedszkolem językowym oraz firmą Levitate.

Interesuje się praktycznym wykorzystaniem dowodów naukowych w doświadczeniach życia codziennego.

Anna Florczak-Gazda

Jako doświadczony psycholog i pedagog wiem, że każdy z nas posiada zasoby – zarówno dziecko, dorastający młody człowiek, jak i dorosły. Niestety w pędzie życia, narażeni na wygórowane oczekiwania swoje i innych oraz ciągłe ocenianie i porównywanie, zapominamy o naszych zasobach i potrzebach.

Towarzyszę uważnie moim klientom na drodze ku wydobyciu ich mocnych stron i potrzeb, by mogli zrealizować najważniejsze dla siebie cele i poczuć się po prostu dobrze w swoim życiu. Wspieram dzieci i młodzież oraz rodziców w budowaniu bezpiecznych relacji ze sobą nawzajem i z otaczającym ich światem, rówieśników, rodziny czy szkoły. Korzystam przy tym z podejścia uznanego duńskiego pedagoga i terapeuty rodzinnego Jespera Juula.

Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pod regularną opieką superwizora warszawskiego Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Bardzo bliska jest mi także terapia w nurcie DBT oraz ruch Family Connection skierowany do rodziców i rodzin osób w kryzysie psychicznym.
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc regularnie udział w szkoleniach specjalistycznych dotyczących pracy pomocowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Zapraszam serdecznie wszystkich PO MOC, by mogli odzyskać siłę do podejmowania codziennych wyzwań znając swoje supermoce.

Anna Krzaczkowska

Absolwentka studiów psychologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II w Lublinie, certyfikowany trener umiejętności społecznych (TUS), terapeuta ręki.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy z dziećmi i młodzieżą w domu dziecka,
oddziale dziecięcym Szpitala Neuropsychiatrycznego, Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i
Psychoterapii.

Na co dzień prowadzi terapię psychologiczną dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, zaburzeniami z deficytem uwagi i
nadaktywnością, afazją, zaburzeniami zachowania i emocji. Prowadzi także zajęcia TUS dla
dzieci i młodzieży lękliwych, nieśmiałych, wycofanych, przeżywających trudności w
relacjach społecznych. Pomaga w wypracowaniu strategii radzenia sobie z codziennymi
sytuacjami oraz nazywania, rozumienia i regulowania emocji.

W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na stworzenie bezpiecznej, wspierającej przestrzeni
zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Każdy, nawet najdrobniejszy postęp podopiecznych,
daje jej osobistą satysfakcję i radość. Kieruje się dobrem młodego człowieka, ciągle
poszukuje nowych ścieżek rozwoju, dlatego nieustająco podnosi swoje kwalifikacje.

Katarzyna Krotos

Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim (profil:
psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna). Ukończyłam również Studium
Pedagogiczne nadające uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz
młodzieżą. Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia w psychoterapii w Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowującego do uzyskania certyfikatu
psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie kształcę się również w
Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu na kierunku wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka.

Doświadczenie zdobywałam m. in. na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Klinicznego Szpitala
im. J. Babińskiego w Krakowie, a także w publicznym szpitalu na Oddziale Chorób
Wewnętrznych. Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą rozwijałam podczas pracy oraz
staży w przedszkolach i szkołach. Pracowałam jako trener edukacyjny pomagając dzieciom
rozwijać się w skutecznym uczeniu się i zapamiętywaniu materiału szkolnego. Ukończyłam
dodatkowo Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.
Aktualnie pracuję w Poradni Wczesnej Interwencji, gdzie udzielam wsparcia dzieciom
przejawiającym trudności w sferach społecznej i emocjonalnej, z niepełnosprawnościami oraz
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jestem również psychologiem przedszkolnym –
prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Wiedzę i doświadczenie stale uzupełniam uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i
konferencjach (np. „Samouszkodzenia i autoagresja u nastolatka – czym jest i jak pomóc?”
czy „Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych”).
Interesuję się wpływem mediów społecznościowych na sposób funkcjonowania dzieci i
młodzieży. Wokół tego tematu koncentrowały się badania przeprowadzone przeze mnie w
ramach mojej pracy magisterskiej. Do moich zainteresowań należy również literatura piękna,
muzyka oraz taniec.

Odkąd pamiętam chciałam zajmować się pracą z dziećmi i młodzieżą. Do każdego dziecka
podchodzę w sposób indywidualny. Dbam o zapewnianie bezpiecznej i komfortowej
przestrzeni, w której można swobodnie dzielić się swoim życiem wewnętrznym. Do swojej
pracy podchodzę zawsze z zaangażowaniem i pasją.

Irek Bilski

Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbywał praktyki na oddziale stacjonarnym Szpitala Babińskiego w Krakowie oraz w krakowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Uczestnik czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Trener i specjalista w dziedzinie psychologii pracy i problematyki wypalenia zawodowego.

Wierzę, że zmiana sposobu, w jaki patrzymy na świat i rozumiemy siebie w świecie jest możliwa, a przy tym może być źródłem harmonii. Terapia to dla mnie towarzyszenie i pomoc drugiemu na ścieżce budowania życia jak najbardziej pojemnego i pełnego, w którym mimo trudności jest przestrzeń dla nadziei, dobra  i realizacji siebie, swoich wartości i pragnień – życia, na które ma się wpływ i które jest bogate. 

Ewa Świda

Absolwentka Studiów Polonistycznych oraz studiów podyplomowych z zakresu Logopedii i Neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Swoje doświadczenie zdobyła między innymi podczas praktyk w Szpitalu Klinicznym im. Prof. K. Gibińskiego w Katowicach oraz praktyk w OREW im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej w Katowicach – Giszowcu, a przede wszystkim podczas pracy w szkolnictwie i w placówce terapeutycznej dla osób chorujących psychicznie oraz z niepełnosprawnością umysłową.

Pracuje zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Indywidualnie i multisensorycznie podchodzi do każdego Pacjenta, dzięki czemu odpowiednio dobiera tor pracy terapeutycznej.

Wykonuje swoją pracę, najlepiej jak potrafi, wkłada w nią serce i uśmiech, a każdy sukces jej Pacjentów, ten mniejszy lub większy, to dla niej największa nagroda.

Ewelina Woszczek

Absolwentka psychologii klinicznej i studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa podczas codziennej pracy w szkołach, jako psycholog i pedagog specjalny. W czasie studiów odbyła staż na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą doświadczającą trudności w sytuacjach, kiedy ich umiejętności radzenia sobie z emocjami nie są wystarczające do pokonywania trudności.  Pomaga dzieciom i młodzieży, która doświadcza leków, stresu, trudności w relacjach, przejawia zaburzenia zachowania i emocji.

Wierzy, że rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kompetencji emocjonalnych i społecznych, odpowiednie wsparcie, zrozumienie i pomoc umożliwi im lepsze funkcjonowanie i życie.  W pracy cechuje ją indywidualne podejście do każdego dziecka, które niesie ze sobą swoje własne doświadczenia i emocje.

Katarzyna Broda

Z wykształcenia i pasji jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo- behawioralnym (CBT) w trakcie czteroletniego szkolenia rekomendowanego przez PTTPB. Doświadczenie w pracy jako psycholog zdobywałam m.in. w szkołach, Poradni Zdrowia Psychicznego, Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II oraz podczas pracy w gabinecie prywatnym.

W Gabinetach Zielone Przedmieście prowadzę konsultacje psychologiczne, diagnozę oraz psychoterapię indywidualną. Pracuję z młodzieżą (od 12 roku życia) oraz osobami dorosłymi mierzącymi się z różnego rodzaju trudnościami i kryzysami życiowymi. Wspieram pacjentów cierpiących na zaburzenia nastroju, depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości oraz doświadczających trudności w relacjach.
Korzystam z metod poznawczo- behawioralnych oraz Terapii Schematów, w zależności od potrzeb pacjenta.

W swojej pracy dużą uwagę przywiązuje do relacji terapeutycznej opartej na pełnej akceptacji, empatii, życzliwości oraz zrozumieniu. Swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji.

Karolina Czupryńska

Absolwentka studiów psychologicznych na Akademii Ignatianum, obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej (CBT). Doświadczenie kliniczne zdobywam na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie podczas pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi doświadczającymi różnych trudności.

Obecnie pracuje zarówno z młodzieżą jak i osobami dorosłymi, specjalizuje się głównie w depresji, zaburzeniach nastroju, zaburzeniach lękowych. W swojej pracy bardzo dużą uwagę kładę na zapewnienie każdej osobie bezpieczeństwa, komfortu, szacunku i zrozumienia. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, licznych kursach oraz szkoleniach. Dokładam wszelkich starań, by pomóc Pacjentom w pokonywaniu życiowych przeszkód.

Swoją pracę poddaje superwizji.

Martyna Polak

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie
szkolenia. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. 
Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia podyplomowego z zakresu
psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyła certyfikowany przez
European Sleep Research Society kurs poznawczo-behawioralnej terapii bezsenności
(CBT-I).  Doświadczenie kliniczne zdobywała na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie podczas pracy indywidualnej i grupowej z
osobami dorosłymi doświadczającymi różnych trudności.  Prowadzi terapię dla osób
dorosłych z zaburzeniami snu, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi,
zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.  Swoją pracę poddaje superwizji.
Joanna Nowak

Joanna Nowak

Jestem psychologiem, w trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Pracuję głównie z osobami dorosłymi oraz młodzieżą.
W pracy duże znaczenie ma dla mnie zwiększanie samoświadomości pacjentów, pokazywanie schematów stojących u podłoża trudnych zachowań oraz znajdowania sposobów na zmianę owych schematów.
 
Doświadczenie zdobywałam pracując w liceum, w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz współpracując z fundacjami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością. Głównie specjalizuję się w zaburzeniach depresyjnych, lękowych, trudnościach w regulacji emocji, problemach z obrazem siebie oraz niską samooceną.
Joanna Nowak

Anita Milanowska

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-
behawioralnym TPB z dialogiem motywującym (DM), trenerem umiejętności społecznych
oraz posiadam kwalifikacje z zakresu przygotowania pedagogicznego. Ukończyłam kurs
terapeutyczny z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Miałam okazję
poszerzać swoje kompetencje w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym oraz w placówce
zajmującej się terapią dzieci. Współorganizowałam wydarzenia związane z m.in. higieną
zdrowia psychicznego oraz autyzmem, przygotowywałam materiały z różnych obszarów
psychologii. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in.
w specjalistycznych przychodniach, ośrodku I stopnia referencyjności, przedszkolu, szkole,
świetlicy środowiskowej. Pomagam osobom doświadczającym kryzysu, zmagającym się
z obniżonym nastrojem, smutkiem, lękiem, nadmierną złością, stresem, nieśmiałością, niską
samooceną, jak również borykającym się z trudnościami w relacjach, doświadczającym
wypalenia zawodowego, poszukującym życiowego celu. Pracuję z osobami dorosłymi,
młodzieżą oraz dziećmi, skupiając się na wewnętrznych zasobach i osobistych potrzebach
człowieka. Ważne jest dla mnie zbudowanie relacji pomocowej opartej na poczuciu
bezpieczeństwa i akceptacji. Każda osoba jest przeze mnie traktowana z otwartością, jako
indywidualna jednostka, w odpowiedzi na jej potrzeby dobierane są odpowiednie metody
pracy.
W pracy terapeutycznej korzystam z technik psychoterapii poznawczo- behawioralnej, jednak
równie ważny jest dla mnie szeroki obraz funkcjonowania jednostki, spojrzenie z wielu
perspektyw na człowieka. Najistotniejsze jest dla mnie wsparcie drugiej osoby
w pokonywaniu wewnętrznych trudności, rozumieniu własnych wyborów i motywów
działania. Ważna jest dla mnie psychoedukacja dotycząca błędnych – ,,zniekształconych’’
wzorców myślenia. Jednym z najważniejszych celów mojej pracy jest wyposażenie osoby,
z którą współpracuję w narzędzia, które pozwolą po zakończeniu procesu terapeutycznego na
samodzielne radzenie sobie z trudnościami dnia codziennego. Nieustannie poszerzam swoją
wiedzą i rozwijam się, aby udzielać pomocy na jak najwyższym poziomie, zgodnie
z Kodeksem Etycznym zawodu psychologa.

Artykuły

Cierpi na nią 1,2 mln Polaków. Czym jest depresja?

Depresja to choroba, która dotyka coraz więcej osób na całym świecie. Jakie są jej objawy i przyczyny?

Próba walki ze schematem to czasem test cierpliwości

Style Radzenia Sobie

Jakie style radzenia sobie tworzą schematy i na czym one polegają? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

TERAPIA SCHEMATÓW – opis schematów

Terapia Schematów, czyli rodzaj terapii koncentrującej się na przetwarzaniu przykrych wspomnień o doświadczeniach z dzieciństwa, w celu zmiany nieprzyjemnych emocji związanych z tymi wspomnieniami.

TERAPIA SCHEMATÓW – na czym polega

Terapia Schematów, czyli jak przetworzyć przykre wspomnienia o doświadczeniach z dzieciństwa, wykorzystując techniki doświadczalne do zmiany nieprzyjemnych emocji związanych z tymi wspomnieniami.

Reguła wahadła – skrajności, w które wpadamy podczas pracy nad sobą

O regule wahadła, czyli skrajnościach, w które wpadamy pracując nad sobą i próbując odnaleźć właściwą drogę środka.

PTSD – czym jest zespół stresu pourazowego i jak go leczyć

PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, nie dotyka tylko żołnierzy. Traumatyczne wydarzenia mogą go wywołać.

Hipochondria, czyli lęk o własne zdrowie

Czy wiesz co to jest hipochondria? Przeczytaj jakie są jej objawy i dowiedz się kiedy zwykły lęk o zdrowie przestaje być „normalny”.

Fobie specyficzne

Czy wiesz, czym są fobie specyficzne, jakie rodzaje tych fobii są najpopularniejsze i jak je leczysz? Tutaj się dowiesz.

Czym jest panika?

Ogromny, przytłaczający i paraliżujący strach to panika. Przeczytaj czym się objawia i co można z nią zrobić

Czym jest – OCD – zaburzenie kompulsywno-obsesyjne

OCD, potocznie zwane nerwicą natręctw, które jest nazwą niepoprawną, to zaburzenie na tle nerwicowym. Dowiedz się czym się charakteryzuje.

Cennik 

 

–170-7766 

Psychoterapia indywidualna 150-170zł

Psychoterapia grupowa

120zł
Psychoterapia par 50-75min 180-220zł
Psychoterapia online 150-170zł
Psychoterapia po angielsku 180zł
Konsultacja psychologiczna – psycholog dziecięcy i młodzieżowy  150-170zł
Terapia – psycholog dziecięcy i młodzieżowy  150-170zł
Diagnoza logopedyczna 170zł
Terapia logopedyczna dzieci/dorosłych 120zł

 

Dobry psycholog, psychoterapeuta – Kraków

 

 

 

Psychoterapia (Kraków) odgrywa coraz większą rolę w codziennym życiu ludzi. Każdy człowiek może borykać się z problemami tej natury, co wpływa na wiele aspektów jego życia. Z tego powodu jesteśmy przekonani, że korzystanie z usług naszego gabinetu będzie dla Ciebie ważnym krokiem w stronę lepszego samopoczucia. Dobry psychoterapeuta (Kraków) jest w stanie pomóc Ci w przypadku wielu problemów związanych chociażby z depresją, zaburzeniami osobowości (np. borderline) czy innymi chorobami, które diagnozowane są indywidualnie.

 

 

 

 

Czytaj więcej…

 

Dobry psycholog – Kraków

Dlaczego dobry psycholog (Kraków) może Ci pomóc w radzeniu sobie z problemami? Przede wszystkim psychoterapia (Kraków) jest wyjątkowo rozwojowa i pozwala pacjentowi samemu dojść do źródeł swoich kłopotów oraz z nimi walczyć. To bardzo istotne i pomaga w codziennym życiu. Oczywiście, współpracujemy też z najmłodszymi, dlatego niezależnie od natury Twojego problemu – psycholog (Kraków) Ci pomoże.

Kraków – psychoterapia dopasowana do potrzeb

Potrzebny Ci jest dobry psychoterapeuta (Kraków)? Jesteś we właściwym miejscu! Każdy psycholog (Kraków) pracujący w naszej poradni to osoba z wieloletnim doświadczeniem, który każdego pacjenta traktuje w sposób indywidualny. Z tego powodu możesz mieć pewność, że nie czeka Cię „zaszufladkowanie”, ale rzetelna i szczera pomoc. Na każdym etapie współpracy gwarantujemy pełną dyskrecję oraz wyrozumiałość. W razie pytań prosimy o kontakt, nasz dobry psychoterapeuta (Kraków) pomoże uporać Ci się z problemami.

Psycholog – Kraków

Psychoterapia (Kraków) to dziedzina, na którą decyduje się coraz więcej osób. Psycholog (Kraków) pomaga w poradzeniu sobie ze stresującym trybem życia, pracą, nadmiarem codziennych obowiązków oraz przeżyciami z przeszłości, które mają ogromny wpływ na ludzkie życie. Niejednokrotnie jedynym sposobem na poradzenie sobie z trudnymi sytuacjami jest zgłoszenie się do wykwalifikowanej osoby, którą jest psycholog (Kraków), który wdroży odpowiednią terapię, mającą na celu poprawę jakości codziennego funkcjonowania.

Dobry psycholog – Kraków

Zgłoszenie się na terapię wymaga od pacjenta wiele odwagi oraz determinacji, która potrzebna jest w przezwyciężeniu problemów, z jakimi się od pewnego czasu zmagasz. Podjęcie tak istotnej decyzji jest pierwszym krokiem w stronę odzyskania wewnętrznego spokoju, dlatego warto się go podjąć, aby od nowa zapanować nad swoim życiem. Dobry psycholog (Kraków) pomoże Ci w przezwyciężeniu swoich słabych stron, które pozwolą Ci się cieszyć pełnią życia.

Dobry psychoterapeuta – Kraków

Nasze działania skierowane są na dobro pacjenta, dlatego korzystając z przedstawionej przez nas oferty, możesz być pewien najlepszych rezultatów, które z czasem doprowadzą do uzyskania pożądanych efektów. Dobry psychoterapeuta (Kraków) stawia na zaangażowanie oraz pomoc każdemu pacjentowi, aby wpłynąć korzystnie na poprawę jego zdrowia psychicznego, co przełoży się na codzienne funkcjonowanie. 

Kraków – psychoterapia

Jesteśmy również otwarci na wszelkie pytania ze strony pragnących skorzystać z naszych usług pacjentów, dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania potrzebnych do podjęcia optymalnej decyzji informacji. Nasz wykwalifikowany psychoterapeuta (Kraków) pomoże Ci wybrać najlepszą usługę dla Ciebie.

Psychoterapia Kraków – sposób na odzyskanie wewnętrznego spokoju

Psychoterapia (Kraków) niesie za sobą wiele korzyści, z których warto zdać sobie sprawę przed dokonaniem wyboru. Przede wszystkim celem przeprowadzanej przez nas psychoterapii jest zmiana postrzegania siebie, a także swoich możliwości przez pacjenta. Pozwala to na skuteczne zaakceptowanie siebie oraz uwolnienie się od cierpienia, co przekłada się na ogólną poprawę samopoczucia i wzrost samooceny, a także poczucia własnej wartości.

 

 

 

 

 

 

Informacje kontaktowe

Zapraszamy do skontaktowania się z nami.

Numer konta:

            38 1140 2004 0000 3802 7846 2037

Psychoterapeuta - Zielone Przedmieście | Psycholog Psychoterapia Dzieci | Młodzieży

Godziny otwarcia

Pon – Pt. 8:00 – 21:00 Sobota 8:00 – 15:00

Lokalizacja (kliknij i prowadź Google Maps)

Poradnia psychologiczna