Blisko, rodzinnie, przytulnie.

Zielone Przedmieście daje nadzieje!

Gabinet Zielone Przemieście powstał z myślą o zapewnieniu jak najszerszego dostępu do usług psychologicznych, terapeutycznych, logopedycznych blisko Twojego domu.  Chcemy być jak najbliżej osób, które borykają się z różnego rodzaju trudnościami i problemami. Chcemy zaoferować pomoc zarówno tym najmłodszym – w wieku przedszkolnym i ich rodzicom, jak i wszystkim osobom dorosłym. W każdym okresie życia mogą nas spotkać różne trudności. Chcemy pomóc odzyskać ster nad życiem i przywrócić nadzieje!

 W naszej ofercie znajdą Państwo:

Terapia indywidualna

Psycholog dziecięcy Kraków

Logopeda Kraków

Psychoterapia uzależnień i współuzależnień

Psychoterapia młodzieży Kraków

Psychotherapy in English

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia DDA/DDD

Logopeda dziecięcy Kraków

Nasz Zespół

Robert Dudek

Moją pasją jest przywracanie ludziom nadziei i steru nad ich życiem. Jest pokazywanie jak sposób, w jaki myślimy, wpływa na nasze emocje i zachowania oraz, co najważniejsze, że mamy wpływ na to, co się z nami dzieje i nie musimy dalej cierpieć, 

Rozumiem, co to znaczy że coś się z Tobą dzieje, ale nie wiesz, co, że masz dość emocji, które przeżywasz i które Cię wykańczają. Męczy Cię twoje zachowanie, które nieskutecznie próbujesz zmienić. Prześladują Cię doświadczenia z przeszłości.

Musisz czuć się zniechęcony, zmęczony, nie wierzysz, że coś może się zmienić. Nie chcesz tak dłużej, ale nie wiesz jak to zrobić. Z wykształcenia i powołania jestem psychologiem, psychoterapeutą, a Gabinet Zielone Przedmieście powstał z myślą, aby być jak najbliżej ludzi, którzy potrzebują pomocy i wsparcia, którzy potrzebują nadziei. Nie ma sytuacji bez wyjścia, zawsze można coś zrobić!

Robert Dudek - ZnanyLekarz.pl

Natalia Medyńska

Absolwentka psychologii ze specjalizacją psychologia kliniczna dziecka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od zawsze marzyła o pracy z dziećmi, a obserwacja ich rozwoju i postępów daje jej niesamowitą satysfakcję i radość. Doświadczenie i umiejętności rozwija dzięki codziennej pracy z przedszkolakami i ich rodzicami. W dalszym ciągu poszerza swoją
wiedzę poprzez uczęszczanie na kurs psychoterapii systemowej, dzięki któremu uczy się jak ważne jest uwzględnienie całego najbliższego otoczenia jednostki w celu udzielenia
skutecznego wsparcia. Drugim z jej głównych zawodowych zainteresowań jest terapia par. Praca nad relacją pomiędzy dwoma osobami, trudnościami w obszarze komunikacji i
wsparciem wzajemnego zrozumienia są kluczowe w jej pracy. Szczególną uwagę zwraca także na mocne strony w relacji małżonków. Swój wolny czas poświęca na spotkania z przyjaciółmi przy kawie, seriale oraz rozwój muzycznej pasji.

Katarzyna Kozak

Jestem psychologiem, psychoonkologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Terapia poznawczo-behawioralna wychodzi z założenia, że nasze emocje oraz sposób, w jaki funkcjonujemy zależą m.in. od naszych myśli oraz tego, w jaki sposób interpretujemy rzeczywistość i jakie znaczenia nadajemy temu, co się wokół dzieje. Nie ma jednak jednego wzorca, który określałby, jak powinniśmy myśleć – wszystko zależy od konkretnej osoby – tego kim jest, jakie ma wartości, osobowość i w jakim miejscu swojego życia się znajduje. I to jest dla mnie najbardziej fascynujące w moim zawodzie – podążanie za każdym człowiekiem, jego słowami, myślami emocjami i towarzyszenie mu w odkrywaniu tego, co dla niego optymalne, aby czuł się dobrze sam ze sobą i mógł radzić sobie z trudnościami. Obszary mojej pracy to poradnictwo psychologiczne, wspieranie pacjentów chorych onkologicznie oraz ich rodzin, psychoedukacja oraz psychoterapia.

Monika Kaczanowska

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej (CBT).

Doświadczenie jako psycholog zdobywała pracując na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach Rydygiera i Uniwersyteckim w Krakowie, na zagranicznych wolontariatach oraz w gabinecie psychologicznym.

Obecnie zajmuje się terapią młodzieży i dorosłych, specjalizuje się głównie w zaburzeniach lękowych, depresji, zaburzeniach nastroju, interwencji kryzysowej oraz udziela porad dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego. Jako formę wsparcia rozwoju psychicznego i funkcjonowania społecznego wykorzystuje również dogoterapię, której jest certyfikowaną terapeutką. Prywatnie miłośniczka gór i podróży.

Anna Abram

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, rekomendowanego przez PTTPB.

Doświadczenie w pracy psychologa zdobywała w Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei, Levitate – Wizyty Domowe Psychologa, Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego, Katedrze Psychoterapii UJ Collegium Medicum, a także w Telefonie Pogadania i PERSO.IN®.

W swojej pracy zajmowała się m.in. udzielaniem wsparcia psychologicznego, konsultacjami, diagnozowaniem, opiniowaniem, psychoedukacją, pomocą w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, interwencją kryzysową.

Swoją pracę poddaje superwizji, a także dba o rozwój uczestnicząc w szkoleniach specjalistycznych (m.in. z zakresu psychofarmakologii oraz neuronauki). Jako priorytet traktuje wypracowanie dobrej relacji terapeutycznej, empatyczne i ciepłe podejście oraz szacunek względem drugiej osoby

Pracuje z dziećmi i młodzieżą szkolną. Cechuje się wiarą w ludzi. Uważa, że są oni w stanie zmienić swoje emocje i zachowanie poprzez zmianę myśli i odbioru otaczającego świata.

Daria Worytko

Absolwentka kierunku Psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną Psychologii Rodziny i Edukacji. Ukończyła Studium Pedagogiczne UJ oraz posiada licencjat interdyscyplinarnych studiów na kierunku Kognitywistyka UJ. Jest certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych oraz Trenerem Bajkoterapii. Na co dzień zajmuje się diagnozą rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, jak również psychoedukacją oraz wspieraniem rodziców i nauczycieli.

Jako psycholog, zajmuje się zarówno wspomaganiem rozwoju dzieci o typowym przebiegu rozwoju jak i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas wolontariatów i praktyk w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz staży m.in. w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CRESCO pracując z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, w tym głównie ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera oraz w Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala Uniwersyteckiego.

Autorka anglojęzycznej pracy naukowej dotyczącej dorastania w środowisku wielokulturowym oraz doświadczenia migracji. Promuje rzetelną wiedzę z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży, istotę wczesnego wykrywania trudności oraz rozwijania kompetencji rodzicielskich poprzez wdrażanie technik m.in. pozytywnej dyscypliny.

Praca z dziećmi to jej pasja!

Magdalena Muklewicz

Absolwentka studiów psychologicznych oraz pedagogicznych Akademii Ignatianum w Krakowie.

Dotychczasowe doświadczenie zdobyła podczas pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Odbyła też praktyki w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Krakowie oraz w licznych ośrodkach pomocowych jak Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, Interwencyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza czy też Dzieło Pomocy Ojca Pio. Swoje kwalifikacje podnosi poprzez udział w dodatkowych kursach i szkoleniach z zakresu psychologii i pedagogiki.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą szkolną. Cechuje się wiarą w ludzi. Uważa, że są oni w stanie zmienić swoje emocje i zachowanie poprzez zmianę myśli i odbioru otaczającego świata.

Monika Kruczek

Neurologopeda, polonista. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego (2013) posiadająca kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej oraz zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego. Dodatkowo ukończyła międzyuczelniane studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii z elementami audiologii i foniatrii prowadzone przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada tytuł Terapeuty Ręki oraz certyfikaty uprawniające ją do wykorzystywania standaryzowanych testów do diagnozowania dzieci.

Doświadczenie zawodowe zdobywa w pracy w przedszkolach i gabinetach terapeutyczno-rozwojowych. Pracuje z dziećmi w różnym wieku oraz dorosłymi z trudnościami językowymi i zaburzeniami komunikacji. Na bieżąco podnosi swoje umiejętności i aktualizuje wiedzę poprzez udział w szkoleniach. Do terapii stara się podchodzić holistycznie.

W pracy i w życiu kieruje się empatią, wiedzą i rzetelnością. Prywatnie miłośniczka literatury i podróży.

Paulina Bomba

Absolwentka psychologii na Akademii Igantianum w Krakowie. Naukę kontynuuje na studiach podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego dla psychologów na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Ścieżki obrane na drodze zawodowej ukierunkowały rozwój Pauliny w stronę pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz wszelkimi trudnościami z jakimi się oni mierzą. Choć droga ta bywa nieraz trudna, to jest dla niej niezwykle satysfakcjonująca.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na praktykach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej a także przy rozwoju projektów Centrum Nauczania Domowego, Polonijka i Libratus, które skierowane były do dzieci realizujących obowiązek szkolny w formie edukacji domowej. Obecnie współpracuje również z przedszkolem waldorfskim, przedszkolem językowym oraz firmą Levitate.

Interesuje się praktycznym wykorzystaniem dowodów naukowych w doświadczeniach życia codziennego.

Irek Bilski

Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbywał praktyki na oddziale stacjonarnym Szpitala Babińskiego w Krakowie oraz w krakowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Uczestnik czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Trener i specjalista w dziedzinie psychologii pracy i problematyki wypalenia zawodowego.

Wierzę, że zmiana sposobu, w jaki patrzymy na świat i rozumiemy siebie w świecie jest możliwa, a przy tym może być źródłem harmonii. Terapia to dla mnie towarzyszenie i pomoc drugiemu na ścieżce budowania życia jak najbardziej pojemnego i pełnego, w którym mimo trudności jest przestrzeń dla nadziei, dobra  i realizacji siebie, swoich wartości i pragnień – życia, na które ma się wpływ i które jest bogate. 

Ewa Świda

Absolwentka Studiów Polonistycznych oraz studiów podyplomowych z zakresu Logopedii i Neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Swoje doświadczenie zdobyła między innymi podczas praktyk w Szpitalu Klinicznym im. Prof. K. Gibińskiego w Katowicach oraz praktyk w OREW im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej w Katowicach – Giszowcu, a przede wszystkim podczas pracy w szkolnictwie i w placówce terapeutycznej dla osób chorujących psychicznie oraz z niepełnosprawnością umysłową.

Pracuje zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Indywidualnie i multisensorycznie podchodzi do każdego Pacjenta, dzięki czemu odpowiednio dobiera tor pracy terapeutycznej.

Wykonuje swoją pracę, najlepiej jak potrafi, wkłada w nią serce i uśmiech, a każdy sukces jej Pacjentów, ten mniejszy lub większy, to dla niej największa nagroda.

Diana Dziadosz

Psycholog, ukończyła roczną szkołę podyplomową na kierunku „Terapia Akceptacji i
Zaangażowania (ACT)” i  ten nurt jest jej najbliższy podczas prowadzenia terapii
indywidualnych z osobami dorosłymi.

Wspiera swoich klientów w budowaniu życia w zgodzie z osobistymi wartościami, po to
by było ono pełne, witalne oraz bogate.

Terapia ACT jest oparta na dowodach naukowych i przede wszystkim ma dostarczać
klientowi konkretnych umiejętności radzenia sobie z szerokim wachlarzem problemów
odpowiadających za cierpienie, takich jak: perfekcjonizm, wyrzuty sumienia, wstyd, lęk,
napady paniki, obniżony nastrój, natrętne myśli, zamartwianie się, samokrytyka, niska
samoocena, zaburzenia odżywiania, wypalenie rodzicielskie, wyczerpanie,
impulsywność, poczucie pustki. Podczas terapii ACT, klient i terapeuta są sobie równi.
Diana, swoje bogate doświadczenie psychologiczne opiera również na doświadczeniu
pracy z rodzicami w ramach spotkań indywidualnych oraz grupowych. Jest autorką
programu warsztatów i wykładów o opiekowaniu się sobą w rodzicielstwie, który
wdraża w licznych instytucjach publicznych, w tym tzw. klubach rodzica w Krakowie i
okolicach.

Szczególnie bliska jest jej praca z matkami, które mierzą się z lękiem, złością,
perfekcjonizmem, przytłoczeniem i wyrzutami sumienia. Sama jest mamą i wie, że
niemożliwe jest wyeliminowanie problemów z życia rodziny, dlatego jej misją jest
uczenie radzenia sobie z trudnościami w zastępstwie ich usuwania.

Oprócz systematycznego i ciągłego doskonalenia własnych umiejętności pracuje w
sposób empatyczny i ciepły.

Artykuły

PTSD – czym jest zespół stresu pourazowego i jak go leczyć

PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, nie dotyka tylko żołnierzy. Traumatyczne wydarzenia mogą go wywołać.

Hipochondria, czyli lęk o własne zdrowie

Czy wiesz co to jest hipochondria? Przeczytaj jakie są jej objawy i dowiedz się kiedy zwykły lęk o zdrowie przestaje być „normalny”.

Fobie specyficzne

Czy wiesz, czym są fobie specyficzne, jakie rodzaje tych fobii są najpopularniejsze i jak je leczysz? Tutaj się dowiesz.

Czym jest panika?

Ogromny, przytłaczający i paraliżujący strach to panika. Przeczytaj czym się objawia i co można z nią zrobić

Czym jest – OCD – zaburzenie kompulsywno-obsesyjne

OCD, potocznie zwane nerwicą natręctw, które jest nazwą niepoprawną, to zaburzenie na tle nerwicowym. Dowiedz się czym się charakteryzuje.

Czym jest fobia społeczna?

Fobia społeczna różni się od tremy i nieśmiałości. Dowiedz się dlaczego!

Czym jest zespół lęku uogólnionego (generalized anxiety disorder – GAD)

Boisz się na zapas? Martwisz się od samego rana i nie wiesz dlaczego? Przeczytaj czym jest GAD.

Boję się, lękam się – co to jest lęk i zaburzenia lękowe

Czy czujesz paraliżujący lęk, który odbiera Ci chęci do życia? Dowiedz się skąd się bierze i jak sobie z nim radzić.

Wszystko na tip-top – perfekcjonizm

Perfekcjonizm to stawianie sobie wygórowanych i nierealnych celów oraz niezgoda na jakikolwiek błąd. Dowiedz się, czym jest i co z nim robić!

Terapia DDD i DDA – proces zdrowienia ku prawdziwej wolności

Terapia DDA i DDD to proces zdrowienia, w którym osoba wychodzi z nieprawidłowych schematów działania. Przeczytaj, by dowiedzieć się o niej więcej.

Cennik 

 

 

Psychoterapia indywidualna 130-140zł

Psychoterapia grupowa

100zł
Psychoterapia par 50-75min 140-200zł
Psychoterapia online 130zł
Psychoterapia po angielsku 160zł
Konsultacja psychologiczna – psycholog dziecięcy i młodzieżowy  130zł
Terapia – psycholog dziecięcy i młodzieżowy  130zł
Diagnoza logopedyczna 140zł
Terapia logopedyczna dzieci/dorosłych 100zł

 

Dobry psycholog, psychoterapia w Krakowie

Na szczęście świadomość społeczeństwa na temat tego, jak istotna jest pomoc psychologiczna, zmienia się. Każdy człowiek może borykać się z problemami tej natury, co wpływa na wiele aspektów jego życia. Z tego powodu jesteśmy przekonani, że korzystanie z usług naszego gabinetu będzie dla Ciebie ważnym krokiem w stronę lepszego samopoczucia. Dobry psychoterapeuta z Krakowa jest w stanie pomóc Ci w przypadku wielu problemów związanych chociażby z depresją, zaburzeniami osobowości (np. borderline) czy innymi chorobami, które diagnozowane są indywidualnie.

 

Czytaj więcej…

 

Dobry psycholog – Kraków

Dlaczego warto zapisać się w Krakowie na psychoterapię? Przede wszystkim ten rodzaj leczenia jest wyjątkowo rozwojowy i pozwala pacjentowi samemu dojść do źródeł swoich kłopotów oraz z nimi walczyć. To bardzo istotne i pomaga w codziennym życiu. Oczywiście, współpracujemy też z najmłodszymi, dlatego niezależnie od natury Twojego problemu – psycholog z Krakowa Ci pomoże.

Kraków – psychoterapia dopasowana do potrzeb

Potrzebny Ci jest dobry psychoterapeuta w Krakowie? Jesteś we właściwym miejscu! Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy każdego pacjenta traktują w sposób indywidualny. Z tego powodu możesz mieć pewność, że nie czeka Cię „zaszufladkowanie”, ale rzetelna i szczera pomoc. Na każdym etapie współpracy gwarantujemy pełną dyskrecję oraz wyrozumiałość. W razie pytań prosimy o kontakt.

Psycholog – Kraków

Na skorzystanie z usług psychologa decyduje się coraz więcej osób. Prowadzenie stresującego trybu życia, praca, nadmiar codziennych obowiązków oraz przeżycia z przeszłości mają ogromny wpływ na ludzkie życie. Niejednokrotnie jedynym sposobem na poradzenie sobie z trudnymi sytuacjami jest zgłoszenie się do dobrego specjalisty, który wdroży odpowiednią terapię, mającą na celu poprawę jakości codziennego funkcjonowania.

Dobry psycholog – Kraków

Zgłoszenie się na terapię wymaga od pacjenta wiele odwagi oraz determinacji, która potrzebna jest w przezwyciężeniu problemów, z jakimi się od pewnego czasu zmagasz. Podjęcie tak istotnej decyzji jest pierwszym krokiem w stronę odzyskania wewnętrznego spokoju, dlatego warto się go podjąć, aby od nowa zapanować nad swoim życiem.

Dobry psychoterapeuta – Kraków

Nasze działania skierowane są na dobro pacjenta, dlatego korzystając z przedstawionej przez nas oferty, możesz być pewien najlepszych rezultatów, które z czasem doprowadzą do uzyskania pożądanych efektów. W naszej pracy stawiamy na zaangażowanie oraz pomoc każdemu pacjentowi, aby wpłynąć korzystnie na poprawę jego zdrowia psychicznego, co przełoży się na codzienne funkcjonowanie. 

Kraków – psychoterapia

Jesteśmy również otwarci na wszelkie pytania ze strony pragnących skorzystać z naszych usług pacjentów, dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania potrzebnych do podjęcia optymalnej decyzji informacji. 

Psychoterapia Kraków – sposób na odzyskanie wewnętrznego spokoju

Skorzystanie z naszej oferty niesie za sobą wiele korzyści, z których warto zdać sobie sprawę przed dokonaniem wyboru. Przede wszystkim celem przeprowadzanej przez nas psychoterapii jest zmiana postrzegania siebie, a także swoich możliwości przez pacjenta. Pozwala to na skuteczne zaakceptowanie siebie oraz uwolnienie się od cierpienia, co przekłada się na ogólną poprawę samopoczucia i wzrost samooceny, a także poczucia własnej wartości.

 

 

Informacje kontaktowe

Zapraszamy do skontaktowania się z nami.

Lokalizacja (kliknij i prowadź Google Maps)

Poradnia psychologiczna