Konsultacje i poradnictwo

W trakcie życia przechodzimy przez jego różne etapy i fazy, w czasie, których napotykamy wiele wyzwań i trudności. Czasem radzimy sobie z nimi sami, a czasem stajemy bezradni wobec problemu, z którym nie potrafimy sobie poradzić. Konsultacja to okazja do porozmawiania o przeżywanych trudnościach. Daje Ci szansę do zastanowienia się, czy potrzebujesz pomocy psychologicznej, a jeśli tak to, w jakiej formie. Nie są one psychoterapią, ale bywają do niej wstępem.

 

Poradnictwo jest z kolei pomocą skierowaną do osób zdrowych, ale doświadczających problemów życiowych, trudności przystosowawczych, kryzysów rozwojowych. Ma ono pomóc w zidentyfikowaniu doświadczanych trudności i wykorzystaniu posiadanych zasobów do poradzenia sobie z nimi. To Ty „masz te moc”, aby sobie poradzić z tym, co przeżywasz, trzeba ją to tylko uruchomić!