Psycholog dziecięcy

Z różnymi trudnościami muszą mierzyć się również nasze najmłodsze pociechy oraz ich rodzice. Pani Natalia pracuje z dziećmi w wieku od 2,5 oraz ich rodzicami, oferując:

– konsultacje rodzinne i rodzicielskie

Mają one pomóc w zrozumienie trudności pojawiających się u dziecka, rozpoznaniu kontekstu ich występowania oraz rozeznaniu sposobów, które pomogą doprowadzić do ich przezwyciężenia.

– psychoedukacje oraz poradnictwo psychologiczno-wychowawcze dla rodziców

Spotkania te służą omówieniu konkretnych trudności i problemów wychowawczych, z którymi mierzą się rodzice oraz pomagają w odszukaniu odpowiednich strategii i metod wychowawczych, które mogą być przydatne i skuteczne w ich rodzinie.

– diagnozę

– terapie psychologiczną dziecka doświadczającego trudności wieku przedszkolnego

Forma pomocy dziecku, która odbywa się w ścisłej współpracy z rodzicami. Spotkania mają na celu przezwyciężenie trudności, z którymi mierzy się dziecko, np. problemy adaptacyjne, emocjonalne, trudności w funkcjonowaniu społecznym, impulsywność, nieśmiałość, zaburzenia zachowania.

– zajęcia grupowe dla dzieci doświadczających trudności w zakresie relacji społecznych

Celem tych zajęć jest rozwój umiejętności społecznych dzieci, takich jak: rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych i odpowiednie reagowanie na nie, radzenie sobie z trudnymi emocjami, adekwatne reagowanie w różnych sytuacjach społecznych.