Logopeda

Każdy troskliwy rodzic, gdy jego dziecko doświadcza trudnościami z nauką mówienia bądź z poprawną wymową szuka dla niego najlepszej pomocy. Terapia logopedyczna w Zielonym Przedmieściu skupia się na poznaniu multisensorycznym tj. przez wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Nie tylko rozwija to mowę, ale pomaga przyswajać wiedzę. Takie kompleksowe podejście pomaga w osiągnięciu wyraźnych i szybszych efektów w rozwoju mowy dziecka.

Zakres usług:

  • Diagnostyka i profilaktyka zaburzeń mowy
  • Wczesna interwencja logopedyczna
  • Korygowanie wad artykulacyjnych i zaburzeń mowy
  • Terapia w przypadku braku lub opóźnienia rozwoju mowy biernej i czynnej
  • Wspomaganie kompetencji językowych i komunikacyjnych
  • Terapia niepłynności mowy
  • Terapia innych specyficznych zaburzeń mowy
  • Terapia ze słuchawkami Forbrain
  • Nauka czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
  • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania dla dzieci od 18 miesiąca życia.