Psychoterapia grupowa

Grupa dla młodzieży

Grupa terapeutyczna daje młodzieży możliwość obserwacji własnych odczuć, zachowania,
myśli oraz daje szansę poznania siebie i odkrycia podobieństw z innymi. Dzięki temu obniża
poczucie osamotnienia, wyobcowania, zagrożenia. Z wsparciem terapeutów prowadzących i
jasnych zasadach obowiązujących w grupie zapewniany jest wysoki poziom bezpieczeństwa,
co sprzyja mówieniu o tym co trudne i budowaniu relacji z rówieśnikami.

Dla kogo?

Grupa terapeutyczna dla nastolatków skierowana jest do osób w wieku 13-16 lat (7-8
klasa szkoły podstawowej, 1-2 klasa szkoły ponadpodstawowej), które:

● mają trudności w relacjach,
● w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej,
● są nieśmiałe,
● mają trudności z komunikacją,
● mają wahania nastroju,
● nie radzą sobie z silnymi emocjami np. ze złością,
● czują się samotne lub nierozumiane,
● przeżywają kryzys,
● mają obniżony nastrój,
● odczuwają dużo lęku,
● przeżywają problemy w szkole (spadek motywacji do nauki, trudności w
relacjach z nauczycielami, mobbing ze strony grupy rówieśniczej),
● brakuje im motywacji do wykonywania codziennych czynności,
● poszukują swojej drogi w życiu;
● nie mogą zdecydować, co chciałyby robić w przyszłości,
● wątpią w siebie,
● mają niską samoocenę,
● nie czują się z sobą dobrze,
● chciałyby odnaleźć to w czym są dobre,
● nie umieją odpoczywać,
● żyją w stresie,
● są przepracowane, zmęczone i przebodźcowane.

Uczestnictwo w grupie pozwala na lepsze zrozumienie siebie, swoich relacji z innymi,
a także przyczyn przeżywanych trudności.

Jak przebiega terapia grupowa?

Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się raz w tygodniu, trwają dwie godziny.
Grupa ma charakter otwarty (tzn. po jej rozpoczęciu mogą dołączać nowi uczestnicy).
W trakcie terapii grupowej nastolatek może poznać rówieśników, którzy przeżywają
podobne trudności.
Spotkania polegają głównie na wspólnej rozmowie – dotyczącej trudnych sytuacji,
przeżywanych i wyrażania emocji, relacji z innymi. Psycholog może zaproponować
grupie wykonanie wspólnego zadania. Dzięki uczestnictwu w grupie, młody człowiek
ma szansę zobaczyć, jak widzą go inni, jakie wrażenie wywołują jego zachowania i
sposób komunikacji. W pracy grupowej wykorzystywane będą różne techniki
terapeutyczne i psychoedukacyjne.
Liczba uczestników: 4-10 osób.

Miejsce: Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny Zielone Przedmieście, ul.
Krakowskie Przedmieście 312, 32-087 Zielonki.
Spotkania odbywać się będą w każdy wtorek od godz. 18.00 do 20.00.

Jaki jest koszt psychoterapii grupowej dla nastolatków?

Koszt jednego spotkania to 100 zł.
Opłata ma charakter abonamentowy i uiszczana jest z góry za cały miesiąc kartą,
gotówką lub przelewem przed pierwszym spotkaniem w miesiącu.
Opłata nie jest zwracana w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na
spotkaniach. W przypadku choroby uczestnika, potwierdzonej zaświadczeniem
lekarskim, kwota wpłacona a niewykorzystana zostaje przekierowana na poczet
spotkań kolejnego miesiąca.

Kwalifikacja do grupy terapeutycznej.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie (uczestnik wraz z rodzicami) zapraszamy
na konsultację kwalifikacyjną z psychologiem prowadzącym (50 minut, 140 zł).
Osoby uczestniczące w terapii indywidualnej w Gabinecie Zielone Przedmieście, w
przypadku zainteresowania zostaną skierowane przez swojego terapeutę
prowadzącego.

Spotkanie konsultacyjne umożliwi poznanie osoby prowadzącej, a także wspólne
ustalenie, czy terapia grupowa to odpowiednia formy pomocy. Nie każda osoba
uczestnicząca w konsultacjach może zostać zakwalifikowana do grupy – w takiej
sytuacji zaproponowane zostaną alternatywne formy pomocy.
Konsultacje kwalifikacyjne będą odbywały się do wyczerpania miejsc w grupie.
Terapię grupową prowadzą:

mgr Magdalena Muklewicz – psycholog, pedagog
mgr Ewelina Woszczek – psycholog, pedagog specjalny

Zgłoszenia do grupy i REZERWACJA KONSULTACJI pierwszorazowej pod
numerem telefonu 788252734 lub adresem e-mail kontakt@zielone-przedmiescie.pl