Terapia Grupowa dla Młodzieży – Kraków

Grupa terapeutyczna daje młodzieży możliwość obserwacji własnych odczuć, zachowania,
myśli oraz daje szansę poznania siebie i odkrycia podobieństw z innymi. Dzięki temu obniża
poczucie osamotnienia, wyobcowania, zagrożenia. Z wsparciem terapeutów prowadzących i
jasnych zasadach obowiązujących w grupie zapewniany jest wysoki poziom bezpieczeństwa,
co sprzyja mówieniu o tym co trudne i budowaniu relacji z rówieśnikami.

Dla kogo?

Grupa terapeutyczna dla nastolatków skierowana jest do osób w wieku 13-16 lat (7-8
klasa szkoły podstawowej, 1-2 klasa szkoły ponadpodstawowej), które:

● mają trudności w relacjach,
● w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej,
● są nieśmiałe,
● mają trudności z komunikacją,
● mają wahania nastroju,
● nie radzą sobie z silnymi emocjami np. ze złością,
● czują się samotne lub nierozumiane,
● przeżywają kryzys,
● mają obniżony nastrój,
● odczuwają dużo lęku,
● przeżywają problemy w szkole (spadek motywacji do nauki, trudności w
relacjach z nauczycielami, mobbing ze strony grupy rówieśniczej),
● brakuje im motywacji do wykonywania codziennych czynności,
● poszukują swojej drogi w życiu;
● nie mogą zdecydować, co chciałyby robić w przyszłości,
● wątpią w siebie,
● mają niską samoocenę,
● nie czują się z sobą dobrze,
● chciałyby odnaleźć to w czym są dobre,
● nie umieją odpoczywać,
● żyją w stresie,
● są przepracowane, zmęczone i przebodźcowane.

Uczestnictwo w grupie pozwala na lepsze zrozumienie siebie, swoich relacji z innymi,
a także przyczyn przeżywanych trudności.

Jak przebiega terapia grupowa?

Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się raz w tygodniu, trwają dwie godziny.
Grupa ma charakter otwarty (tzn. po jej rozpoczęciu mogą dołączać nowi uczestnicy).
W trakcie terapii grupowej nastolatek może poznać rówieśników, którzy przeżywają
podobne trudności.
Spotkania polegają głównie na wspólnej rozmowie – dotyczącej trudnych sytuacji,
przeżywanych i wyrażania emocji, relacji z innymi. Psycholog może zaproponować
grupie wykonanie wspólnego zadania. Dzięki uczestnictwu w grupie, młody człowiek
ma szansę zobaczyć, jak widzą go inni, jakie wrażenie wywołują jego zachowania i
sposób komunikacji. W pracy grupowej wykorzystywane będą różne techniki
terapeutyczne i psychoedukacyjne.
Liczba uczestników: 4-10 osób.

Miejsce: Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny Zielone Przedmieście, ul.
Krakowskie Przedmieście 312, 32-087 Zielonki.
Spotkania odbywać się będą w każdą sobotę od godz. 9:00 do 11:00

Jaki jest koszt psychoterapii grupowej dla nastolatków?

Koszt jednego spotkania to 120 zł.
Opłata ma charakter abonamentowy i uiszczana jest z góry za cały miesiąc kartą,
gotówką lub przelewem przed pierwszym spotkaniem w miesiącu.
Opłata nie jest zwracana w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na
spotkaniach. W przypadku choroby uczestnika, potwierdzonej zaświadczeniem
lekarskim, kwota wpłacona a niewykorzystana zostaje przekierowana na poczet
spotkań kolejnego miesiąca.

Kwalifikacja do grupy terapeutycznej.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie (uczestnik wraz z rodzicami) zapraszamy
na konsultację kwalifikacyjną z psychologiem prowadzącym (50 minut, 140 zł).
Osoby uczestniczące w terapii indywidualnej w Gabinecie Zielone Przedmieście, w
przypadku zainteresowania zostaną skierowane przez swojego terapeutę
prowadzącego.

Spotkanie konsultacyjne umożliwi poznanie osoby prowadzącej, a także wspólne
ustalenie, czy terapia grupowa to odpowiednia formy pomocy. Nie każda osoba
uczestnicząca w konsultacjach może zostać zakwalifikowana do grupy – w takiej
sytuacji zaproponowane zostaną alternatywne formy pomocy.
Konsultacje kwalifikacyjne będą odbywały się do wyczerpania miejsc w grupie.
Terapię grupową prowadzą:

mgr Magdalena Muklewicz – psycholog, pedagog
mgr Ewelina Woszczek – psycholog, pedagog specjalny

Zgłoszenia do grupy i REZERWACJA KONSULTACJI pierwszorazowej pod
numerem telefonu 788252734 lub adresem e-mail kontakt@zielone-przedmiescie.pl

Terapia grupowa dla młodzieży, Kraków – dlaczego warto?

Psychoterapia grupowa dla młodzieży w Krakowie dedykowana jest osobom w wieku młodzieńczym, borykającym się z różnorodnymi problemami natury psychicznej. Udział w organizowanych przez nas spotkaniach dostarcza bowiem wiele korzyści.

Przede wszystkim terapia grupowa dla młodzieży w Krakowie zapewnia wsparcie emocjonalne. W czasie spotkań uczestnicy przebywają we bezpiecznym środowisku, w którym bez obaw mogą dzielić się swoimi obawami, doświadczeniami i historiami z innymi osobami.

Członkowie grupy mają świadomość, że nie są sami ze swoimi problemami. Gwarantuje im to poczucie przynależności i akceptacji, co pozytywnie oddziałuje na ich samopoczucie oraz codzienne funkcjonowanie.

Dużą zaletą uczestnictwa w terapii grupowej dla młodzieży w Krakowie jest również fakt, iż umożliwia nawiązywanie nowych relacji. Dzięki interakcji z innymi członkami grupy dana osoba rozwija umiejętności społeczne, takie jak np. współpraca, asertywność czy empatia.

Terapia grupowa dla młodzieży, Kraków – dlaczego my?

Dlaczego warto rozważyć prezentowaną ofertę terapii grupowej dla młodzieży w Krakowie? Otóż nasz zespół może pochwalić się wysokimi kwalifikacjami i dużym doświadczeniem. Mamy bardzo szeroką wiedzę oraz potrafimy pracować z młodzieżą. Stosujemy różnorodne sprawdzone techniki terapeutyczne, odpowiednio dostosowane do potrzeb członków grupy.

W czasie prowadzonej przez nas terapii grupowej dla młodzieży w Krakowie zawsze dbamy o przyjazną, wspierającą atmosferę. Robimy co w naszej mocy, aby każdy z uczestników czuł się bezpiecznie, komfortowo i swobodnie. Dbamy o to, żeby wszyscy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, emocjami czy obawami. Ponadto wspieramy uczestników w wyrażaniu swoich emocji.

Dodatkowo terapia grupowa dla młodzieży prowadzona w naszym gabinecie wyróżnia się bardzo wysoką skutecznością. Pomagamy osobom borykającym się z różnorodnymi problemami. Dzięki wieloletniej pracy z młodzieżą doskonale wiemy, jakie techniki terapeutyczne stosować, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.

Co jeszcze nas wyróżnia? Z pewnością fakt, iż nasz zespół podchodzi do swojej pracy z ogromną pasją. Wkładamy całe serce w wykonywane obowiązki. Ponadto nieustannie się rozwijamy, poszerzamy swoją wiedzę i zdobywamy nowe umiejętności. Dzięki temu możemy zapewnić uczestnikom profesjonalne wsparcie.

Terapia grupowa dla młodzieży, Kraków – opinie

Organizowana przez nas terapia grupowa dla młodzieży w Krakowie zyskuje świetne opinie. Wyróżnia się bardzo wysoką skutecznością i dostarcza niezwykle szybkie efekty. Stanowi nie tylko formę leczenia, ale również bardzo pozytywnie wpływa na rozwój. Dzięki niej uczestnicy zyskują większą samoświadomość, uczą się lepiej rozumieć swoje emocje, poznają swoje mocne strony i dowiadują się, jak radzić sobie z różnorodnymi trudnościami.

Ponadto podczas terapii grupowej dla młodzieży w Krakowie członkowie grupy intensywnie ćwiczą umiejętności społeczne, co korzystnie oddziałuje na codzienne funkcjonowanie.