Terapia, Psychoterapia Grupowa – Kraków

We współczesnym społeczeństwie coraz częściej podejmuje się tematy związane ze zdrowiem psychicznym. Sfera emocjonalna przestała być już bagatelizowana i traktowana jako wymysł cywilizacyjny, a w mediach społecznościowych działa wiele organizacji, które promują edukacyjne kampanie i akcje społeczne.

Na szczęście w dyskusji publicznej regularnie poruszane są tematy zaburzeń oraz zniekształceń, co znacząco zwiększa świadomość ludzi w zakresie istoty dbania o zdrowie psychiczne. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 450 milionów osób na świecie boryka się z problemami w tym obszarze. W Polsce ok. 25% społeczeństwa doświadcza pewnego rodzaju zaburzeń. 

Naszym celem jest pomoc osobom, które są gotowe zmierzyć się ze swoimi problemami. W Zielonym Przedmieściu realizujemy profesjonalne spotkania psychoterapeutyczne w ramach terapii grupowej. Kraków i okolice to główny obszar naszych działań.

Czym jest psychoterapia grupowa? Kraków

Terapia grupowa to spotkania kilku lub kilkunastu osób, które łączą podobne przeżycia oraz zmagają się z podobnymi trudnościami i problemami pod okiem terapeuty. W ich trakcie pacjentki oraz pacjenci dzielą się swoimi doświadczeniami, a następnie wspólnie poszukują racjonalnych, a zarazem skutecznych sposobów na radzenie sobie z problemami.

Podczas terapii dużą uwagę zwraca się na rozwój praktycznych umiejętności interpersonalnych, wspólną weryfikację słuszności określonych postaw oraz zachowań, wzajemne wsparcie, empatyczne, nieoceniające podejście, a także poszerzanie perspektyw na płaszczyźnie emocjonalnej i społecznej.

Terapia grupowa daje poczucie, iż nie jest się z problemem samemu – to niezwykle krzepiące dostrzec, że inni mają podobne problemy i zmagają się z podobnymi trudnościami. Grupa terapeutyczna staje się wspólnie budowaną oraz rozwijaną przestrzenią, dzięki której pacjenci mogą odkrywać nowe sposoby myślenia, a także radzenia sobie z problemami. Bardzo często to właśnie psychoterapie grupowe stają się narzędziem skłaniającym uczestników spotkań do otworzenia swoich głęboko skrywanych rozterek.

Komu dedykowana jest terapia grupowa? | Kraków

Psychoterapia grupowa w Krakowie to w pełni przemyślana seria spotkań, która dedykowana jest szerokiemu gronu pacjentek i pacjentów. Należy traktować ją jako narzędzie w procesie rozwoju sfery emocjonalno-racjonalnej. To rozwiązanie dla osób, które mają za sobą trudne doświadczenia życiowe. Miały trudne dzieciństwo, ich potrzeby nie były zaspokajane, były świadkami bądź uczestnikami traumatycznych zdarzeń, były zostawiane same sobie bądź zrzucano na nie nadmierne ciężar przez co mają problemy z budowaniem relacji, zmagają się z nadmiernym stresem, lękami lub perfekcjonizmem. To realna szansa, by wyjść z niepoprawnych schematów i nauczyć się mówić o sobie i swoich emocjach.

Co daje psychoterapia grupowa? | Kraków

Grupa terapeutyczna daje możliwość przeżycia na nowo trudnych wydarzeń i przy wsparciu innych, zrozumieć i zintegrować różne aspekty swoich przeszłych i teraźniejszych doświadczeń, co prowadzi do głębokich zmian w sposobie funkcjonowania uczestników. Terapia grupowa w Krakowie otwiera uczestniczki oraz uczestników spotkań na rozmowę z innymi ludźmi. Nasi specjaliści doskonale zdają sobie sprawę z tego, że mówienie uczuciach, rozterkach czy problemach bywa trudne dla pacjentów.

Poprawne zdefiniowanie źródeł zniekształconych zachowań i niezrozumiałych emocji wymaga czasu oraz dużej samoświadomości. Warto jednak pamiętać, że grupowe spotkania otwierają przed pacjentami nowe, świeże perspektywy, a także pozwalają odkryć szereg racjonalnych rozwiązań.

Odpowiednie podejście do terapii grupowej | Kraków

Rozważając skorzystanie z pomocy profesjonalnego terapeuty, warto odsunąć się od myśli, które wprawiają w poczucie wstydu i bezradności. Decyzja o skorzystaniu z pomocy psychoterapeuty – czy to w formie indywidualnych konsultacji, czy grupowych spotkań – to duży krok w kierunku własnego poczucia szczęścia, akceptacji oraz harmonii w życiu.

Nasi specjaliści zawsze dbają o komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Ich celem jest utwierdzenie uczestników grup terapeutycznych w przekonaniu, że nie muszą samodzielnie mierzyć się ze swoimi problemami. Zapewniają odpowiednie wsparcie oraz zrozumienie, dając jednocześnie profesjonalne, poparte specjalistyczną wiedzą wskazówki.

Psychoterapia grupowa w Krakowie może być początkiem nowej drogi życiowej, w której każde działanie będzie w pełni świadome i wolne od szkodliwych schematów myślenia.

Zalety psychoterapii grupowej w Krakowie

Psychoterapia grupowa łączy w sobie pozytywne cechy terapii indywidualnej (możliwość poznania mechanizmów własnych trudności i wprowadzania trwałych zmian w swoim życiu) z zaletami właściwymi tylko tej metodzie:

 • pozwala spojrzeć na siebie oczami innych – tzw. doświadczenie społecznego lustra – otrzymywanie informacji zwrotnych na swój temat,
 • pomaga przyjrzeć się własnym sposobom komunikacji i budowania relacji z innymi,
 • daje motywację i wsparcie do dokonywania zmian,

Jak dostrzec, że ktoś potrzebuje pomocy psychoterapeuty? | Terapia grupowa w Krakowie

Organizm przekazuje masę sygnałów i oznak, które mogą wskazywać na potrzebę wsparcia terapeutycznego. Warto jednak pamiętać, że sfera psychiczna to bardzo indywidualny aspekt życia. Konkretne zachowania, reakcje, sposoby radzenia sobie z określonymi sytuacjami wynikają zwykle z przeżytych już doświadczeń życiowych.

Trudności emocjonalne, niepokojące zmiany w zachowaniu, problemy w budowaniu relacji, chroniczny stres, traumatyczne doświadczenia, sinusoida nastrojów czy inne niepokojące zachowania mogą być sygnałem, że sfera psychiczna nie funkcjonuje w pełni prawidłowo. Co ważne, nasza profesjonalna kadra psychoterapeutów wykorzystuje skuteczne mechanizmy poznawczo-behawioralne, dzięki którym pacjenci i pacjentki szybką rozpoznają źródło problemu.

Psychoterapia grupowa w Krakowie jest szczególnie pomocna dla osób, które:

 • doświadczają trudności w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z ludźmi,
 • czują się zależne emocjonalnie od swoich rodziców,
 • przeżywają różnego rodzaju lęki i niepokój,
 • stawiają sobie bardzo wysokie wymagania,
 • zmagają się z perfekcjonizmem, nadmierną kontrolą i nadodpowiedzialnością,
 • doświadczają obawy przed oceną ze strony innych osób,
 • mają niskie poczucie własnej wartości ,
 • doznają dolegliwości fizycznych o podłożu psychologicznym,
 • przeżywają przytłaczający smutek i poczucie winy,
 • nie radzą sobie ze stresem i silnymi emocjami,
 • doświadczają bolesnych skutków trudnych doświadczeń z przeszłości: przemocy, wykorzystania, dorastania w rodzinie z różnymi problemami (uzależnienie, zaniedbanie, nadopiekuńczość)
 • chciałyby poprawić jakość swojego życia poprzez lepsze poznanie świata własnych przeżyć i motywów kierujących ich zachowaniem.

Grupa odbywa się w poniedziałki od godziny 18:00. Czas trwania grupy 2-3h.