Psychoterapia grupowa

Terapia grupowa to spotkania kilku lub kilkunastu osób, które łączą podobne przeżycia oraz zmagają się z podobnymi trudnościami i problemami pod okiem terapeuty.

Terapia grupowa daje poczucie, iż nie jest się z problemem samemu – to niezwykle krzepiące dostrzec, że inni mają podobne problemy i zmagają się z podobnymi trudnościami.

To rozwiązanie dla osób, które maja za sobą trudne doświadczenia życiowe. Miały trudne dzieciństwo, ich potrzeby nie były zaspokajane, były świadkami bądź uczestnikami traumatycznych zdarzeń, były zostawiane same sobie bądź zrzucano na nie nadmierne ciężar przez co mają problemy z budowaniem relacji, zmagają się z nadmiernym stresem, lękami lub perfekcjonizmem. To realna szansa, by wyjść z niepoprawnych schematów i nauczyć się mówić o sobie i swoich emocjach.

Grupa terapeutyczna daje możliwość przeżycia na nowo trudnych wydarzeń i przy wsparciu innych, zrozumieć i zintegrować różne aspekty swoich przeszłych i teraźniejszych doświadczeń, co prowadzi do głębokich zmian w sposobie funkcjonowania uczestników.

            Zalety

Psychoterapia grupowa łączy w sobie pozytywne cechy terapii indywidualnej (możliwość poznania mechanizmów własnych trudności i wprowadzania trwałych zmian w swoim życiu) z zaletami właściwymi tylko tej metodzie:

 • pozwala spojrzeć na siebie oczami innych – tzw. doświadczenie społecznego lustra – otrzymywanie informacji zwrotnych na swój temat,
 • pomaga przyjrzeć się własnym sposobom komunikacji i budowania relacji z innymi,
 • daje motywację i wsparcie do dokonywania zmian,

Psychoterapia grupowa jest szczególnie pomocna dla osób, które:

 • doświadczają trudności w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z ludźmi,
 • czują się zależne emocjonalnie od swoich rodziców,
 • przeżywają różnego rodzaju lęki i niepokój,
 • stawiają sobie bardzo wysokie wymagania,
 • zmagają się z perfekcjonizmem, nadmierną kontrolą i nadodpowiedzialnością,
 • doświadczają obawy przed oceną ze strony innych osób,
 • mają niskie poczucie własnej wartości ,
 • doznają dolegliwości fizycznych o podłożu psychologicznym,
 • przeżywają przytłaczający smutek i poczucie winy,
 • nie radzą sobie ze stresem i silnymi emocjami,
 • doświadczają bolesnych skutków trudnych doświadczeń z przeszłości: przemocy, wykorzystania, dorastania w rodzinie z różnymi problemami (uzależnienie, zaniedbanie, nadopiekuńczość)
 • chciałyby poprawić jakość swojego życia poprzez lepsze poznanie świata własnych przeżyć i motywów kierujących ich zachowaniem. 

Grupa odbywa się w poniedziałki od godziny 18:00. Czas trwania grupy 2-3h.