Nasz zespół

Robert Dudek

psycholog/psychoterapeuta osób dorosłych 

Założyciel i właściciel Gabinetu Zielone Przedmieście

Moją pasją jest przywracanie ludziom nadziei i steru nad ich życiem. Jest pokazywanie jak sposób, w jaki myślimy, wpływa na nasze emocje i zachowania oraz, co najważniejsze, że mamy wpływ na to, co się z nami dzieje i nie musimy dalej cierpieć.

Rozumiem, co to znaczy że coś się z Tobą dzieje, ale nie wiesz, co, że masz dość emocji, które przeżywasz i które Cię wykańczają. Męczy Cię twoje zachowanie, które nieskutecznie próbujesz zmienić. Prześladują Cię doświadczenia z przeszłości.

Musisz czuć się zniechęcony, zmęczony, nie wierzysz, że coś może się zmienić. Nie chcesz tak dłużej, ale nie wiesz jak to zrobić. Z wykształcenia i powołania jestem psychologiem, psychoterapeutą, a Gabinet Zielone Przedmieście powstał z myślą, aby być jak najbliżej ludzi, którzy potrzebują pomocy i wsparcia, którzy potrzebują nadziei. Nie ma sytuacji bez wyjścia, zawsze można coś zrobić!

Monika Kaczanowska

psycholog/psychoterapeuta młodzieży i osób dorosłych

Daniel Pobudkiewicz

psycholog/psychoterapeuta osób dorosłych

Weronika Wróblewska

Weronika Wróblewska

psycholog dzieci i młodzieży

Anna Borzęcka-Zbroja

pedagog/psycholog/ trener TUS

Joanna Nowak

Joanna Nowak

psycholog/psychoterapeuta osób dorosłych

Magdalena Łacheta-Kowalska

psycholog/trener TSR

Magdalena Muklewicz

pedagog/psycholog dzieci i młodzieży

Anna Kwoka

logopeda

Paulina Bomba

pedagog/psycholog/psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Anna Florczak-Gazda

pedagog/psycholog/terapeuta TSR

Anna Rymaszewska

pedagog/psychoterapeuta młodzieży

Joanna Nowak

Anita Milanowska

psycholog/psychoterapeuta młodzieży i osób dorosłych

Irek Bilski

psycholog/psychoterapeuta osób dorosłych 

Ewa Świda

logopeda

Ewelina Woszczek

pedagog/psycholog dzieci i młodzieży

Martyna Polak

psycholog/psychoterapeuta osób dorosłych 

Natalia Strzępka

pedagog/trener TUS/psycholog/psychoterapeuta dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

Katarzyna Krotos

pedagog/psycholog dzieci

Irek Bilski

psycholog/psychoterapeuta osób dorosłych 

Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbywał praktyki na oddziale stacjonarnym Szpitala Babińskiego w Krakowie oraz w krakowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Uczestnik czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Trener i specjalista w dziedzinie psychologii pracy i problematyki wypalenia zawodowego.

Wierzę, że zmiana sposobu, w jaki patrzymy na świat i rozumiemy siebie w świecie jest możliwa, a przy tym może być źródłem harmonii. Terapia to dla mnie towarzyszenie i pomoc drugiemu na ścieżce budowania życia jak najbardziej pojemnego i pełnego, w którym mimo trudności jest przestrzeń dla nadziei, dobra  i realizacji siebie, swoich wartości i pragnień – życia, na które ma się wpływ i które jest bogate.

Joanna Nowak

Joanna Nowak

psycholog/psychoterapeuta osób dorosłych

Jestem psychologiem, w trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Pracuję głównie z osobami dorosłymi oraz młodzieżą.
W pracy duże znaczenie ma dla mnie zwiększanie samoświadomości pacjentów, pokazywanie schematów stojących u podłoża trudnych zachowań oraz znajdowania sposobów na zmianę owych schematów.
Doświadczenie zdobywałam pracując w liceum, w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz współpracując z fundacjami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością. Głównie specjalizuję się w zaburzeniach depresyjnych, lękowych, trudnościach w regulacji emocji, problemach z obrazem siebie oraz niską samooceną.

Magdalena Muklewicz

pedagog/psycholog dzieci i młodzieży

Absolwentka studiów psychologicznych oraz pedagogicznych Akademii Ignatianum w Krakowie.

Dotychczasowe doświadczenie zdobyła podczas pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Odbyła też praktyki w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Krakowie oraz w licznych ośrodkach pomocowych jak Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, Interwencyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza czy też Dzieło Pomocy Ojca Pio. Swoje kwalifikacje podnosi poprzez udział w dodatkowych kursach i szkoleniach z zakresu psychologii i pedagogiki.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą szkolną. Cechuje się wiarą w ludzi. Uważa, że są oni w stanie zmienić swoje emocje i zachowanie poprzez zmianę myśli i odbioru otaczającego świata.

Monika Kaczanowska

psycholog/psychoterapeuta młodzieży i osób dorosłych

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej (CBT).

Doświadczenie jako psycholog zdobywała pracując na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach Rydygiera i Uniwersyteckim w Krakowie, na zagranicznych wolontariatach oraz w gabinecie psychologicznym.

Obecnie zajmuje się terapią młodzieży i dorosłych, specjalizuje się głównie w zaburzeniach lękowych, depresji, zaburzeniach nastroju, interwencji kryzysowej oraz udziela porad dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego. Jako formę wsparcia rozwoju psychicznego i funkcjonowania społecznego wykorzystuje również dogoterapię, której jest certyfikowaną terapeutką. Prywatnie miłośniczka gór i podróży.

Anna Kwoka

logopeda

Logopeda, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku filologia polska z logopedią. Doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami mowy zdobyła w Porani Psychologiczno – Pedagogicznej. Pracowała m.in. z dziećmi ze spektrum autyzmu, afazją, dyslektycznymi i zagrożonymi dysleksją, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, niedosłuchem. Stara się ciągle rozwijać swoje umiejętności poprzez samodoskonalenie oraz udział w
różnych szkoleniach oraz kursach.

Podchodzi do każdego dziecka holistycznie oraz indywidualnie, dobierając odpowiednie metody pracy. Przykłada wagę do tego, by współpraca z dziećmi i rodzicami opierała się na wzajemnym zrozumieniu i  szacunku. Prywatnie mama 5 – letniego synka, miłośniczka tańca, literatury oraz kulinariów.

Ewa Świda

logopeda

Absolwentka Studiów Polonistycznych oraz studiów podyplomowych z zakresu Logopedii i Neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Swoje doświadczenie zdobyła między innymi podczas praktyk w Szpitalu Klinicznym im. Prof. K. Gibińskiego w Katowicach oraz praktyk w OREW im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej w Katowicach – Giszowcu, a przede wszystkim podczas pracy w szkolnictwie i w placówce terapeutycznej dla osób chorujących psychicznie oraz z niepełnosprawnością umysłową.

Pracuje zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Indywidualnie i multisensorycznie podchodzi do każdego Pacjenta, dzięki czemu odpowiednio dobiera tor pracy terapeutycznej.

Wykonuje swoją pracę, najlepiej jak potrafi, wkłada w nią serce i uśmiech, a każdy sukces jej Pacjentów, ten mniejszy lub większy, to dla niej największa nagroda.

Daniel Pobudkiewicz

psycholog/psychoterapeuta osób dorosłych 

W pracy z ludźmi ważne dla mnie jest, aby w atmosferze akceptacji i szacunku udzielać pomocy psychologicznej mającej potwierdzenie w metodzie naukowej. W mojej praktyce cenię sobie relację terapeutyczną, ponieważ uważam, że to ona jest kanwą, na której będą zachodziły zmiany w funkcjonowaniu klienta oraz powstawały nowe sposoby radzenia sobie.

Zmiany te, będą wypadkową procesu aktualizacji i weryfikacji dotychczasowych sposobów myślenia. Afirmuje indywidualność każdej z osób, którym udzielam pomocy, ponieważ uważam, że działanie w zgodzie ze sobą może wzmacniać proces terapeutyczny.

W celu udzielania jakościowej pomocy psychologicznej regularnie poszerzam i aktualizuję wiedzę psychologiczną – odbyłem terapię własną w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz przestrzegam Kodeksu Etycznego PPTP. Jestem psychologiem LGBTQ+ Friendly.

Ukończyłem studia magisterskie z Psychologii na Akademii Ignatianum w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobyłem odbywając praktyki na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Babińskiego w Krakowie, odbywając kursy doszkalające z zakresu „Pracy z dorosłym pacjentem z ADHD”, „Wprowadzenie do terapii akceptacji i zaangażowania — podstawy ACT” i „Interwencja Kryzysowa – Jak pracować z osobą, którą dotknęła nagła tragedia?”, a także, pracując z osobami dorosłymi, oraz młodzieżą w Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei w Krakowie w okresie styczeń 2022 – sierpień 2023. Od Listopada 2023 jestem w trakcie rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych, prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. W przyszłości planuję podjąć się 4-letniego Kursu Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. W polu moich zainteresowań zawodowych znajduje się psychologia zdrowia, psychologia religii, psychologia społeczna oraz nurty psychoterapeutyczne.

Paulina Bomba

pedagog/psycholog/psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Absolwentka psychologii na Akademii Igantianum w Krakowie. Naukę kontynuuje na studiach podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego dla psychologów na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Ścieżki obrane na drodze zawodowej ukierunkowały rozwój Pauliny w stronę pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz wszelkimi trudnościami z jakimi się oni mierzą. Choć droga ta bywa nieraz trudna, to jest dla niej niezwykle satysfakcjonująca.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na praktykach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej a także przy rozwoju projektów Centrum Nauczania Domowego, Polonijka i Libratus, które skierowane były do dzieci realizujących obowiązek szkolny w formie edukacji domowej. Obecnie współpracuje również z przedszkolem waldorfskim, przedszkolem językowym oraz firmą Levitate.

Interesuje się praktycznym wykorzystaniem dowodów naukowych w doświadczeniach życia codziennego.

Ewelina Woszczek

pedagog/psycholog dzieci i młodzieży

Absolwentka psychologii klinicznej i studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa podczas codziennej pracy w szkołach, jako psycholog i pedagog specjalny. W czasie studiów odbyła staż na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą doświadczającą trudności w sytuacjach, kiedy ich umiejętności radzenia sobie z emocjami nie są wystarczające do pokonywania trudności.  Pomaga dzieciom i młodzieży, która doświadcza leków, stresu, trudności w relacjach, przejawia zaburzenia zachowania i emocji.

Wierzy, że rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kompetencji emocjonalnych i społecznych, odpowiednie wsparcie, zrozumienie i pomoc umożliwi im lepsze funkcjonowanie i życie.  W pracy cechuje ją indywidualne podejście do każdego dziecka, które niesie ze sobą swoje własne doświadczenia i emocje.

Weronika Wróblewska

Weronika Wróblewska

psycholog dzieci i młodzieży

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie studiów podyplomowych z psychoonkologii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk w Punkcie Przedszkolnym Zielony Balonik, jak również w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym OREW w Działdowie. Ukończyłam szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania prowadzone przez Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie oraz szkolenie z Interwencji Kryzysowej organizowane przez Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Uniwersytetu SWPS.

Pracuję na stanowisku psychologa szkolnego w jednej z krakowskich szkół podstawowych. Odbywam konsultacje indywidualne z rodzicami i uczniami, stawiając przy tym nacisk na psychoedukację oraz pomoc doraźną. Udzielam mentoringu nauczycielom, starając się wzmacniać ich w pracy indywidualnej, a przy tym okazywać im niezbędne wsparcie. W ramach pracy organizuję również warsztaty dotyczące m.in. empatii, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, kontroli emocji.

Traktuję każdą osobę w sposób indywidualny, starając się dobrać odpowiednie podejście i sposób organizacji spotkania. Kładę duży nacisk na etykę zawodową, jak również empatię względem drugiej osoby. To, co dla mnie najważniejsze to tolerancja, szacunek, uważność oraz otwartość.

Anna Florczak-Gazda

pedagog/psycholog/terapeuta TSR

Jako doświadczony psycholog i pedagog wiem, że każdy z nas posiada zasoby – zarówno dziecko, dorastający młody człowiek, jak i dorosły. Niestety w pędzie życia, narażeni na wygórowane oczekiwania swoje i innych oraz ciągłe ocenianie i porównywanie, zapominamy o naszych zasobach i potrzebach.

Towarzyszę uważnie moim klientom na drodze ku wydobyciu ich mocnych stron i potrzeb, by mogli zrealizować najważniejsze dla siebie cele i poczuć się po prostu dobrze w swoim życiu. Wspieram dzieci i młodzież oraz rodziców w budowaniu bezpiecznych relacji ze sobą nawzajem i z otaczającym ich światem, rówieśników, rodziny czy szkoły. Korzystam przy tym z podejścia uznanego duńskiego pedagoga i terapeuty rodzinnego Jespera Juula.

Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pod regularną opieką superwizora warszawskiego Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Bardzo bliska jest mi także terapia w nurcie DBT oraz ruch Family Connection skierowany do rodziców i rodzin osób w kryzysie psychicznym. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc regularnie udział w szkoleniach specjalistycznych dotyczących pracy pomocowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Zapraszam serdecznie wszystkich PO MOC, by mogli odzyskać siłę do podejmowania codziennych wyzwań znając swoje supermoce.

Weronika Wróblewska

Martyna Polak

psycholog/psychoterapeuta osób dorosłych

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia podyplomowego z zakresu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyła certyfikowany przez European Sleep Research Society kurs poznawczo-behawioralnej terapii bezsenności (CBT-I).  Doświadczenie kliniczne zdobywała na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie podczas pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi doświadczającymi różnych trudności.  Prowadzi terapię dla osób dorosłych z zaburzeniami snu, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.  Swoją pracę poddaje superwizji.

Anna Borzęcka-Zbroja

pedagog/psycholog/ trener TUS

Jestem psychologiem w trakcie przygotowania pedagogicznego. W swojej praktyce oferuję poradnictwo psychologiczne dla dzieci od 3 roku życia. Dodatkowo jestem również certyfikowanym trenerem TUS oraz Biofeedback’u. Posiadam też uprawnienia do diagnozy ilorazu inteligencji Stanford Binet 5. Moje doświadczenia w kontakcie z dziećmi i młodzieżą nabyłam w Akademii Przyszłości, gdzie udzielałam wsparcia dzieciom z trudnościami oraz opracowywałam plan zajęć dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Ponadto, nabierałam praktyki zawodowej w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, jak również w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej o charakterze socjalnym w Krakowie. Dodatkowo pracowałam jako psycholog przedszkolny. Aktualnie pracuję jako psycholog szkolny oraz udzielam konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. W swojej pracy stawiam przede wszystkim na zrozumienie i akceptację. Jest to dla mnie niezwykle kluczowe dla efektywnej pomocy dzieciom i młodzieży w różnych aspektach ich rozwoju i zdrowia psychicznego. Podstawą mojej pracy jest indywidualne podejście do każdego młodego klienta, uwzględniając ich unikalne potrzeby, cechy osobowości i preferencje. W swojej codziennej praktyce wykorzystuję wiele technik terapeutycznych, takich jak terapia zabawą, sztuką czy opowieści, które są dostosowane do wieku dziecka i jego specyficznych potrzeb.

Weronika Wróblewska

Magdalena Łacheta-Kowalska

psycholog/trener TSR

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów moją wiedzę poszerzałam głównie w kierunku specjalności psychologii klinicznej dziecka, dorosłych oraz psychologii zdrowia. Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam poprzez wolontariat w
Przedszkolu Maltańskim (praca z dziećmi ze spektrum autyzmu), pracę w kontakcie indywidualnym z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi różnego rodzaju trudności rozwojowe i psychiczne, pracę w kontakcie z dorosłymi w kryzysach, z diagnozą SM oraz pracę w charakterze psychologa szkolnego. Dzięki uczestnictwie w licznych szkoleniach oraz kursach poszerzyłam moją wiedzę m.in. o
Trening Umiejętności Społecznych, Pierwszy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Studium Dialogu Motywującego czy zastosowanie w praktyce psychologicznej technik Mindfulness (MBSR).
Zapraszam do współpracy młodzież oraz ich rodziców, a także osoby dorosłe. Pomagam osobom doświadczającym różnego rodzaju dyskomfort pojawiającym się w codziennym życiu (nadmierny stres, zaburzenia lękowe, nastroju i zachowania, trudności emocjonalne, kryzysy). W pracy z drugim człowiekiem kieruję się przede wszystkim postawą otwartości, zrozumienia i empatią.

Katarzyna Krotos

pedagog/psycholog dzieci

Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim (profil: psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna). Ukończyłam również Studium Pedagogiczne nadające uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodzieżą. Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia w psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie kształcę się również w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Doświadczenie zdobywałam m. in. na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Klinicznego Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie, a także w publicznym szpitalu na Oddziale Chorób Wewnętrznych. Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą rozwijałam podczas pracy oraz staży w przedszkolach i szkołach. Pracowałam jako trener edukacyjny pomagając dzieciom rozwijać się w skutecznym uczeniu się i zapamiętywaniu materiału szkolnego. Ukończyłam dodatkowo Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Aktualnie pracuję w Poradni Wczesnej Interwencji, gdzie udzielam wsparcia dzieciom przejawiającym trudności w sferach społecznej i emocjonalnej, z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jestem również psychologiem przedszkolnym – prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Wiedzę i doświadczenie stale uzupełniam uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i konferencjach (np. „Samouszkodzenia i autoagresja u nastolatka – czym jest i jak pomóc?” czy „Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych”). Interesuję się wpływem mediów społecznościowych na sposób funkcjonowania dzieci i młodzieży. Wokół tego tematu koncentrowały się badania przeprowadzone przeze mnie w ramach mojej pracy magisterskiej. Do moich zainteresowań należy również literatura piękna, muzyka oraz taniec.

Odkąd pamiętam chciałam zajmować się pracą z dziećmi i młodzieżą. Do każdego dziecka podchodzę w sposób indywidualny. Dbam o zapewnianie bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, w której można swobodnie dzielić się swoim życiem wewnętrznym. Do swojej pracy podchodzę zawsze z zaangażowaniem i pasją.

Joanna Nowak
Weronika Wróblewska

Anita Milanowska

psycholog/psychoterapeuta młodzieży i osób dorosłych

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym TPB z dialogiem motywującym (DM), trenerem umiejętności społecznych oraz posiadam kwalifikacje z zakresu przygotowania pedagogicznego. Ukończyłam kurs terapeutyczny z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Miałam okazję poszerzać swoje kompetencje w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym oraz w placówce zajmującej się terapią dzieci. Współorganizowałam wydarzenia związane z m.in. higieną zdrowia psychicznego oraz autyzmem, przygotowywałam materiały z różnych obszarów psychologii. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w specjalistycznych przychodniach, ośrodku I stopnia referencyjności, przedszkolu, szkole, świetlicy środowiskowej. Pomagam osobom doświadczającym kryzysu, zmagającym się z obniżonym nastrojem, smutkiem, lękiem, nadmierną złością, stresem, nieśmiałością, niską
samooceną, jak również borykającym się z trudnościami w relacjach, doświadczającym wypalenia zawodowego, poszukującym życiowego celu. Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi, skupiając się na wewnętrznych zasobach i osobistych potrzebach człowieka. Ważne jest dla mnie zbudowanie relacji pomocowej opartej na poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. Każda osoba jest przeze mnie traktowana z otwartością, jako indywidualna jednostka, w odpowiedzi na jej potrzeby dobierane są odpowiednie metody pracy.
W pracy terapeutycznej korzystam z technik psychoterapii poznawczo- behawioralnej, jednak równie ważny jest dla mnie szeroki obraz funkcjonowania jednostki, spojrzenie z wielu perspektyw na człowieka. Najistotniejsze jest dla mnie wsparcie drugiej osoby w pokonywaniu wewnętrznych trudności, rozumieniu własnych wyborów i motywów działania. Ważna jest dla mnie psychoedukacja dotycząca błędnych – ,,zniekształconych’’ wzorców myślenia. Jednym z najważniejszych celów mojej pracy jest wyposażenie osoby, z którą współpracuję w narzędzia, które pozwolą po zakończeniu procesu terapeutycznego na samodzielne radzenie sobie z trudnościami dnia codziennego. Nieustannie poszerzam swoją wiedzą i rozwijam się, aby udzielać pomocy na jak najwyższym poziomie, zgodnie z Kodeksem Etycznym zawodu psychologa.

Anna Rymaszewska

pedagog/psychoterapeuta młodzieży

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pedagog  z wieloletnim
doświadczeniem. Pracowała w różnych typach szkół (w tym w oddziałach terapeutycznych). Doświadczony szkoleniowiec kadry pedagogicznej w zakresie metodyki, dydaktyki, rozwoju osobistego i organizacji pracy szkoły. Autorka wielu projektów w dziedzinie edukacji, trener instruktor sportu. Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w warszawskim Centrum CBT. Praca z młodzieżą w wieku adolescencji od zawsze była jej pasją. Najważniejszym celem jest dla niej rozpoznanie problemu młodego człowieka i korelacja działań skierowana na jego potrzeby, możliwości i umiejętności. Uważa, że myśli, uczucia i zachowania to aspekty nad którymi warto pracować aby wzmocnić samoświadomość, samozrozumienie i samokontrolę. Młody człowiek w wieku dojrzewania mierzy się z ogromnymi trudnościami  w różnych obszarach-ważne jest dla niej ich nazwanie, zrozumienie i znalezienie wspólnych rozwiązań, by mógł świadomie je przezwyciężać, a w perspektywie stać się „dorosłym” odpowiedzialnym za słowa i czyny. Prowadzi konsultacje w metodzie poznawczo-behawioralnej dla młodzieży w wieku od 14 do 18 lat. „Rodzicu, Nastolatku-czujesz niepokój…jesteś zaskoczony… zagubiony, nie wiesz co się dzieje… nie radzisz sobie… doświadczyłeś bólu i cierpienia… podejmujesz ryzykowne zachowania… Spotkajmy się.-pomogę Ci odnaleźć drogę do siebie”.

Joanna Nowak
Weronika Wróblewska

Natalia Strzępka

pedagog/trener TUS/psycholog/psychoterapeuta dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne oraz jestem trenerem umiejętności społecznych. Obecnie kształcę się również w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dotychczasowe doświadczenia zebrałam podczas pracy z dziećmi w przedszkolu, żłobku oraz centrum rozwoju, gdzie prowadzę terapię wczesnego wspomagania. Pracuje z dziećmi z trudnościami w sferze emocjonalnej, społecznej oraz z zaburzeniami rozwojowymi. Swoje przyszłe doświadczenia chciałabym oprzeć o pracę z nastolatkami oraz osobami dorosłymi. Interesuję się zaburzeniami lękowymi, seksuologią oraz zaburzeniami odżywiania. Swoje obecne kompetencje regularnie podnoszę korzystając z dostępnych szkoleń. Do swojej pracy zawsze podchodzę z pełnym zaangażowaniem, wychodząc naprzeciw potrzebom jednostki.

Informacje kontaktowe

Zapraszamy do skontaktowania się z nami.

Numer konta:

            38 1140 2004 0000 3802 7846 2037

Psychoterapeuta - Zielone Przedmieście | Psycholog Psychoterapia Dzieci | Młodzieży

Godziny otwarcia

Pon – Pt. 8:00 – 21:00 Sobota 8:00 – 15:00