Terapia DDD i DDA – proces zdrowienia ku prawdziwej wolności

 

Ciągle powtarzam sobie, że czas coś ze sobą zrobić – zacząć się ruszać, by utrzymać swoją kondycję na wysokim poziomie. Niestety, ciągle wracam do starych schematów i nawyków i moja własna „terapia” nie działa. Kiedy jednak byłem wytrwały w regularnych ćwiczeniach czułem się świetnie! Regularność ćwiczeń przyniosła nowe, zdrowe schematy mojego funkcjonowania i poprawiła moje samopoczucie. Także terapia DDD i DDA (czyli dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dorosłych dzieci alkoholików), jeśli jest regularna, pozwoli zmienić nieprawidłowe schematy działania i poprawić jakość życia.

Metody terapii DDD i DDA

Aby utrzymać dobrą kondycję fizyczną mamy do wyboru różne sposoby: bieganie, gry zespołowe, prace z trenerem albo zwykły spacer. Terapia DDD i DDA sięga po różne środki, aby pozwolić wyjść dorosłym osobom z niedojrzałych schematów działania, o których przeczytasz w tym artykule

Wśród metod terapeutycznych dla DDD i DDA możemy wyróżnić:

  • Grupy wsparcia – to spotkania grupy osób DDD lub DDA bez obecności jakiegoś terapeuty. Poprzez rozmowy, dzielenie się własnymi przeżyciami uczestnicy pomagają sobie wzajemnie.
  • Warsztaty – w Polsce można znaleźć wiele ciekawych warsztatów, które zwykle trwają kilka dni, pod okiem doświadczonych psychologów czy psychoterapeutów (o tym, czym się oni różnią od siebie przeczytasz tutaj). Poruszają różne tematy: emocje, komunikacja, radzenie sobie z przeszłością, przebaczenie… Wśród nich można znaleźć wspierające proces zdrowienia DDA i DDD.
  • Terapia grupowa – to spotkanie grupy DDD i DDA lecz pod okiem i kierunkiem psychoterapeuty. Wspólnie z nim, członkowie takiej grupy wchodzą w proces leczenia.
  • Terapia indywidualna – to prywatne spotkania, twarzą w twarz z terapeutą, który pomaga zmienić schematy działania.

Nauczyć się nowych schematów w czasie terapii DDD i DDA

Prawidłowy trening fizyczny przynosi efekty tylko wtedy, gdy jest poprawnie przeprowadzony. Ważny jest nie tylko nawyk i wprowadzanie nowych schematów. Istotne są prawidłowe schematy ćwiczeń i ruchu, tak by sobie nie zaszkodzić. Terapia DDD i DDA również wymaga odpowiednich działań, które wypracują poprawne schematy.

Dziecko wychowane w rodzinie dysfunkcyjnej lub alkoholowej podejmuje niepoprawne role. Więcej o nich przeczytasz tutaj. Często ciężko jest je porzucić w wieku dorosłych, stąd tak wiele niepoprawnych schematów działania DDD i DDA. Proces zdrowienia polega zatem na nauce nowych, poprawnych schematów działania.

!Odrzucić stare i niepoprawne!

– Przyjąć nowe i dobre –

Proces zdrowienia w terapii DDD i DDA

Proces zdrowienia w trakcie terapii DDD i DDA obejmuje kilka kroków. Tak, jak podczas treningu biegania zaczynamy od lekkiego truchtu, stopniowo przechodząc do szybszego i dalszego biegu, tak w terapii pokonujemy poszczególne etapy.

Pierwszy krok to WYZBYCIE SIĘ ROLI. DDA lub DDD w trakcie terapii nazywa po imieniu to, co stało się w przeszłości. To, że został lub została skrzywdzona i musiała podjąć się ról, których dziecko nie powinno brać na siebie. To wyzwala całą gamę bardzo trudnych emocji. Są one naturalne, ale bolesne.

Drugim etapem jest zatem AKCEPTACJA TYCH ODCZUĆ. DDD lub DDA musi zgodzić się na nie i pozwolić sobie je czuć: smutek, żal, gniew, rozpacz. Dzięki temu zobaczy, jak one wpływają na niego teraz.

W ten sposób osoba OKAZUJE SOBIE TROSKĘ. To kolejny krok. Ta troska wyraża się we współczuciu do samego siebie. Pokochaniu się oraz postawieniu granic wobec dysfunkcyjnych  rodziców, którzy wciąż mogą wpływać na życie dorosłej osoby.

Z tym wszystkim wiąże się etap WYZBYCIA SIĘ POCZUCIA WINY. Człowiek, a zwłaszcza dziecko, obarcza się często winami innych osób. DDA lub DDD może czuć nieracjonalne poczucie, że zła sytuacja w domu i problemy to wyłącznie jego lub jej wina. Może też być przeświadczony, że obecne złe samopoczucie to kwestia jego własnych błędów. Terapia DDD i DDD pozwala rozszerzyć perspektywę i zdjąć ciężar winy.

życie dorosłego człowieka, dopóki nie uświadomi go sobie i nie zacznie zmieniać.

Terapia DDD i DDA – proces zdrowienia ku wolności

Żaden trening fizyczny nie przyniesie efektu od razu. Konieczna jest regularność i wytrwałość. Inaczej – jak ja – pozostaniemy na etapie myślenia, że warto coś ze sobą zrobić, co niekoniecznie przełoży się na jakąkolwiek poprawę życia.

Terapia DDD i DDA trwa jakiś czas. Ale efektem procesu zdrowienia będzie wolność i radość. Poprawa jakości życia i relacji. Warto zatem podjąć decyzję i w niej trwać!